wstęp
więcej

Związek Młodzieży Polskiej

 
Organizacja młodzieżowa utworzona w sierpniu 1948 roku. ZMP, powołana do realizowania polityki partii komunistycznej wobec młodzieży, była ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowana PPR, a następnie PZPR.

Związek działał w pełni pod kierownictwem PZPR, stając się tubą propagandy komunistycznej wśród młodzieży oraz narzędziem jej ideologicznej indoktrynacji. ZMP propagował wszystkie hasła stalinowskiej przebudowy świata: rozbudowę przemysłu, kolektywizację wsi, współzawodnictwo pracy. Młodzież zmuszano do wstępowania do ZMP różnymi oficjalnymi i nieoficjalnymi środkami nacisku – również poprzez faktyczną dyskryminację osób, które odmówiły przynależności do organizacji.

Organizacja liczyła ponad 1 mln członków w 1951 roku; jej liczebność cztery lata później sięgnęła 2 mln osób. Podczas październikowego przesilenia politycznego w 1956 r. nastąpił rozpad ZMP, a w styczniu 1957 r. organizację rozwiązano.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt