wstęp
więcej

Zmiana koryta Wisły

 
W dawnych czasach nieuregulowana Wisła zmieniała swoje koryto, stąd niektóre wsie raz były na lewym, raz na prawym jej brzegu.

Np. należące do klucza branickiego osady: Grabie, Zymbrzegi (Zimne Brzegi), Szczurowa, Wola Rusiecka i Holendry przemieściły się na prawy brzeg już w 1386 roku. Ówczesny właściciel Branic, Wierzbięta, musiał ufundować nowy kościół dla ludzi, którzy nie mogli już piechotą dostać się do Ruszczy. Jednak ledwo zdążył wystawić świątynię w Woli Rusieckiej, przyszła kolejna powódź i dosłownie zmyła jego dzieło. Dlatego w 1420 roku Braniccy ufundowali nową parafię w leżącym dalej od Wisły Grabiu.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt