wstęp
więcej

Zieleń integruje mieszkańców

 
Już po raz trzeci mieszkańcy pięciu dzielnic nowohuckich zaproszeni zostali do udziału w konkursie na zagospodarowanie terenów zielonych w swoim najbliższym otoczeniu. W ten sposób pomysłodawcy i organizatorzy projektu Ogrody Nowej Huty zachęcają wszystkich nowohucian do włączenia się w proces odnowy zieleni miejskiej. Honorowy Patronat nad projektem objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.
Społeczno-ekologiczny projekt Ogrody Nowej Huty jest inicjatywą, która w ciągu ostatnich dwóch lat zaowocowała stworzeniem na terenie dzielnic nowohuckich czterech nowych, atrakcyjnych i ogólnodostępnych terenów zielonych. Pierwsze z nich powstały dzięki zaangażowaniu grup mieszkańców w 2011 r. na os. Piastów i os. Ruszcza. W 2012 r. sukcesem zakończyła się także druga odsłona projektu. Jej efekty można zobaczyć na os. Dywizjonu 303 i przy ul. Truskawkowej. Dwie edycje przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały ogromne zaangażowanie mieszkańców.

„Nowa Huta ma bogate tradycje związane z działaniami na rzecz zieleni miejskiej. W założeniach jej twórców powstawała jako „miasto-ogród", a to zobowiązuje. Projekt Ogrody Nowej Huty oraz realizowany przez nasod kilkunastu już lat program Miasto Ogród podtrzymują te tradycje" - podkreśla Elżbieta Urbańska–Kłapa, koordynator projektu z Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Głównymi celami, jakie również w tym roku postawili sobie organizatorzy projektu Ogrody Nowej Huty, są odnowa zaniedbanych terenów zielonych oraz tworzenie przy współudziale społeczności lokalnej nowych, ogólnodostępnych i bezpiecznych meijsc, które w sposób znaczący poprawią jakość życia w mieście.

„Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nowohucian. Pierwszy etap to, podobnie jak w ubiegłych latach konkurs, do którego można zgłaszać tereny zielone, które wymagają zagospodarowania. Zapraszamy mieszkańców, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, lokatorów bloków i kamienic wielorodzinnych" - zachęcają organizatorzy.

Nie można jednak zrobić tego w pojedynkę, najpierw należy zorganizować się w tzw. grupę społeczną. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze dwie lokalizacje, które najlepiej spełnią kryteria postawione w regulaminie w tym m.in. dostępność terenu i wkład osobowy danej grupy. Tak, jak to miało miejsce w dwóch poprzednich edycjach, wybrane zostaną dwa tereny zielone, na których powstaną kolejne nowohuckie ogrody. Będą one realizowane w ścisłej współpracy z architektem krajobrazu i doświadczonym ogrodnikiem.

„Udział w projekcie jest ważnym wydarzeniem integrującym wokół działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Motywuje, uczy współpracy oraz sposobów wpływania na otaczającą nas przestrzeń. Dla nas to także zdobywanie wiedzy o potrzebach społeczności lokalnej, naszego bezpośredniego sąsiedztwa. Bardzo cieszy i inspiruje duże zaangażowanie mieszkańców Nowej Huty na rzecz poprawy jakości najbliższego otoczenia. Zgodnie z realizowaną przez firmę ArcelorMittal Poland strategią odpowiedzialności biznesu staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych sąsiadów poprzez projekty takie jak Ogrody Nowej Huty"– mówi Jolanta Zawitkowska, Eko-Ambasador ArcelorMittal Poland.

III edycja projektu Ogrody Nowej Huty to przedsięwzięcie realizowane w ścisłej współpracy partnerów środowiska lokalnego, Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, ArcelorMittal Poland oraz Rad Dzielnic Nowohuckich. Projekt znalazł się wśród kilkunastu najciekawszych modelowych rozwiązań dotyczących rewitalizacji przestrzeni miejskich w Europie Środkowej opisanych w publikacji powstającej w ramach międzynarodowego projektu "ReNewTown. Odnowione postsocjalistyczne miasto. Atrakcyjne i konkurencyjne".

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 12 kwietnia br. Dodatkowych Informacji udziela Elżbieta Urbańska-Kłapa, koordynator projektu Ogrody Nowej Huty, Pracownia Edukacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, tel. 12 644-27-65 w. 21, ogrodynh@gmail.com, www.ogrodynh.pl

Źródło: krakow.pl

 
 
AA
varia- inne
 
 

 
 
 
Kontakt