wstęp
więcej

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza, os. Centrum E

 
Początki szkolnictwa muzycznego w Nowej Hucie sięgają 1953 roku. Z inicjatywy kierownika SP nr 81 Kacpra Mietły, a następnie Antoniego Mroczka powstała pierwsza nowohucka placówka muzyczna – ognisko muzyczne, przekształcone w 1958 roku w Państwową Szkołę Muzyczną.

W 1954 r. ognisko otrzymało lokal zastępczy na osiedlu Centrum B. Równocześnie rozpoczęto starania o powstanie własnego budynku dla potrzeb młodzieży muzycznej w Nowej Hucie.

Po wielu latach starań i trudności doszło do powstania w 1971 r. nowego budynku dydaktycznego w osiedlu Na Skarpie, wg projektu architekta Marka Jabłońskiego. W obiekcie mieszczą się m.in.; dwie sale koncertowe, sale lekcyjne, biblioteka, magazyny, studio nagrań. W roku 1958 Państwowe Ognisko Muzyczne decyzją MKiS zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną. Pierwszym dyrektorem szkoły został doc. A. Mroczek (do 1964 r.). W następnych latach tę funkcję sprawowali m.in.: B. Zubrzycki, J. Federowicz, L. Lijowski, K. Błachut, G. Mryka, E. Zawiliński, L. Grzyb, K. Rościszowska-Rapacka. Od 1992 r. do chwili obecnej funkcję tę sprawuje dyr. Witold Malinowski. Szkoła, oprócz działalności dydaktycznej, prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową. Może się poszczycić tym, że jej absolwenci grają dziś w wielu orkiestrach, chórach i zespołach muzycznych w Polsce i na świecie. Uczniowie zdobywają nagrody na wielu konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. W 1977 r. po raz pierwszy odbyła się Nowohucka Wiosna Muzyczna, której kolejne edycje odbywają się corocznie do dnia dzisiejszego.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt