wstęp
więcej

Zespół klasztorny cystersów

 
Zespół klasztorny cystersów (dz. Nowa Huta - Mogiła).

W Mogile, przy ul. Klasztornej znajduje się stary zespół klasztorny cystersów, wpisany 19 lutego 1975 r. do rejestru zabytków pod numerem A-20. Kompleks klasztorny obejmuje: kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej i św. Wacława, drewnianą dzwonnicę, klasztor z wewnętrznymi zabudowaniami gospodarczymi, archiwum i bibliotekę oraz ogród klauzurowy z gospodarstwem warzywniczym. W 1222 r. rozpoczęła się budowa świątyni w stylu romańsko-gotyckim, wraz z przylegającym od pd. strony klasztorem. Zespół klasztorny był wielokrotnie rozbudowywany i uzupełniany o kolejne budowle sakralne i gospodarcze: m.in. w połowie XIV w. dobudowano krużganki, pod koniec XV w. otoczono go murem warownym, w połowie XVI w. transept i prezbiterium ozdobiono freskami Stanisława Samostrzelnika. Pod koniec XVI w. dobudowano rezydencję opata, archiwum oraz bibliotekę, w której znajduje się m.in. Kronika Świata autorstwa Hartmana Schedla z 1493 r. Pod koniec XVIII w. dobudowano barokową kruchtę oraz zmieniono fasadę kościoła. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługuje słynący cudami krucyfiks z początku XV w. oraz poliptyk w ołtarzu głównym z 1514 r., pochodzący ze Ścinawy. Od 1970 r. świątynia nosi nazwę bazyliki mniejszej Krzyża Św., nadaną przez papieża Pawła VI. Parafia w Mogile należy do dekanatu Kraków Mogiła, w archidiecezji krakowskiej.

Autor - Maksymilian Madej

  • Dzieszyński R., Franczyk J. L., 2006, Encyklopedia Nowej Huty, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków
  • Rożek M., Gondkowa B., 2002, Leksykon kościołów Krakowa, Wydawnictwo Platan, Kraków
 
 
AA
 
 
Kontakt