wstęp
więcej

Zerwikaptur

 
Szermierczy Uczniowski Klub Sportowy Zerwikaptur w Nowej Hucie.

Klub powstał z inicjatywy byłych olimpijczyków i trenerów Genowefy Stawarz-Rydz i Wojciecha Rydza. Powstał w 2002 roku. Większość osób należących do klubu to ludzie młodzi. Uuczą się władać białą bronią sportową, jaką jest szpada.

 
 
AA
 
 
Kontakt