wstęp
więcej

"Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Krzesławice"

 
Szósta wystawa z cyklu "Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty" organizowana w oddziale Dzieje Nowej Huty Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w okresie od października 2011 roku, do stycznia 2012 roku.

Opowieść dotyczy Krzesławic, podkrakowskiej wsi, która ze względu na swoje położenie w pasie izolacyjnym, oddzielającym kombinat metalurgiczny od osiedli mieszkaniowych Nowej Huty, stanowi niejako relikt dawnego krajobrazu w centrum miasta - tak o wystawie w nowohuckim muzeum historycznym informują jej organizatorzy.

Odkrycia archeologiczne pozwalają szukać początków osadnictwa na terenie Krzesławic około 5500 roku p.n.e.. Jednak w dziejach pisanych pojawiły się po raz pierwszy w 1198 roku, w dokumencie potwierdzającym nadanie wsi klasztorowi bożogrobców w Miechowie przez rycerza Budziwoja. Przez 600 lat niemal nieprzerwanie Krzesławice pozostawały własnością miechowitów i dopiero pod koniec XVIII wieku zostały przekazane jako uposażenie reformowanej Akademii Krakowskiej. Przez kilka lat gospodarzem krzesławickiego majątku był ks. Hugo Kołłątaj, a następnie krakowska kupiecka rodzina Kirchmayerów, zaś od 1876 roku właścicielem dworku był mistrz Jan Matejko, który urządził tutaj swoją wiejską rezydencję. W latach 60. XX wieku powstało tu Muzeum Jana Matejki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Militarną przeszłość Krzesławic przypomina położony na wzgórzach, w północnej części dawnej wsi, austriacki fort, jeden z elementów Twierdzy Kraków. Dziś dworek wraz ze starą zabudową wiejską, dawną drewnianą szkołą fundacji Matejki (dziś ośrodek kultury), młynem Kirchmayerów oraz przeniesionym w 1985 roku z Jawornika drewnianym XVII-wiecznym kościołem pw. św. Jana Chrzciciela stanowią urokliwy zakątek „wsi w środku miasta”.

Na wystawie prezentującej eksponaty związane z dziejami wsi i jej właścicieli oraz mieszkańców, zobaczyć można zarówno odkryte na tym terenie archeologiczne przedmioty należące do najstarszych osadników, reprodukcje najdawniejszych dokumentów wymieniających nazwę Krzesławice, a także rękopisy księdza Hugona Kołłątaja, Kazimierza Girtlera czy rysunki Jana Matejki, wykonywane w jego podkrakowskiej rezydencji. Prezentowane są także obiekty zebrane w latach 70. XX wieku podczas akcji „Ocalić od zapomnienia”, które miały posłużyć jako wyposażenie planowanego w Krzesławicach skansenu, a także makieta krzesławickiego fortu, wykonana na zlecenie Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”, obecnego użytkownika obiektu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Wystawa "Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Krzesławice"
* Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddział „Dzieje Nowej Huty”, os. Słoneczne 16, Kraków
* Trwa od 19. października 2011 r. do 15. stycznia 2012 r.
* Kurator wystawy: Maria Lempart
Scenariusz: Maria Lempart
Aranżacja plastyczna: Łukasz Sarnat
Redakcja tekstów: Anna Chrostek
Organizacja wystawy: Zuzanna Miśtal
Promocja: Janusz Bierówka
Opieka konserwatorska: Anna Gawrońska, Joanna Rościszewska, Robert Gaweł
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło: MHK

 
 
AA
 
 
Kontakt