wstęp
więcej

Wczesne średniowiecze

 
Od przełomu V/VI w. do połowy XIII w. Obejmuje okres wczesnosłowiański (od V/VI do VII w.), okres plemienny (VIII-X w.) i okres wczesnohistoryczny (od XI do połowy XIII w.). Na początek tego okresu przypada kolonizacja terenów południowej Polski, w tym terenów Nowej Huty, przez plemiona Słowian. Jest to związane z wyraźnym regresem kulturowym w porównaniu z okresem wpływów rzymskich.

Historia polityczna Małopolski z okresu plemiennego jest mało znana. Brak podstaw do rozważań o zasięgu władzy, wspominanego w źródłach pisanych „pogańskiego księcia silnego wielce, który siedział w Wiślech”, podobnie jak i o obszarze „państwa Wiślan”. Brak również informacji o rodzaju oddziaływań państwa wielkomorawskiego na tereny leżące wokół Krakowa. Pod koniec pierwszej połowy X w. (od roku 940, a może już wcześniej) Małopolska znajdowała się pod panowaniem czeskim, jednak dokładne okoliczności nie są znane. Pod koniec X stulecia woje piastowscy zdobyli Wawel, wymordowali czeską załogę i polański książę objął te tereny swoim panowaniem. Te wydarzenia nie znajdują żadnego odbicia w wynikach wykopalisk prowadzonych na osadach nowohuckich. Zapewne wtedy wzniesiono monumentalny Kopiec Wandy

W okresie plemiennym i wczesnohistorycznym przez tereny Nowej Huty biegł szlak handlowy łączący Kraków ze wschodnią Polską i Rusią Kijowską. Najbardziej wymownym świadectwem bogactwa miejscowej ludności jest słynny skarb srebrny z Pleszowa. W tym czasie na omawianym obszarze zbudowano pierwsze świątynie katolickie: kościół w Ruszczy i opactwo cysterskie w Mogile. Nazwy niektórych wsi zanotowano w dokumentach pisanych: Czyżyny (1217), Mogiła i Ruszcza (1222), Krzesławice (1228), Wadów (1243), Bieńczyce (1244), Grębałów (1247), Branice (1250), Lubocza (1254), Wróżenice (1268), Pleszów (lata 1325-1327) i Wyciąże (1338).

Więcej na temat okresu wczesnosłowiańskiego tutaj, okresu plemiennego tutaj, okresu wczesnohistorycznego tutaj, o Słowianach tutaj

Czytaj także:

 

 
 
AA
 
 
Kontakt