wstęp
więcej

Strajk w grudniu 1981 r.

 
Wzięło w nim udział ok. 10 tysięcy pracowników.

13 grudnia 1981 r. władze wprowadziły stan wojenny na terenie całego kraju. Wprowadzono m. in. zakaz: wszelkiego rodzaju zgromadzeń, rozpowszechniania wydawnictw, publikacji i informacji. Wprowadzono godzinę milicyjną oraz zakaz strajków i akcji protestacyjnych. Na ulicach pojawiły się patrole i posterunki wojskowe i milicyjne. 13 grudnia rozpoczął się strajk w hucie im. Lenina, wzięło w nim udział ok. 10 tysięcy pracowników. Na czele komitetu strajkowego stanął Mieczysław Gil, Stanisław Handzlik, Edward Nowak i Władysław Hardek. Do protestujących robotników przybyli księża z nowohuckich parafii: Józef Gorzelany, Jan Bielański, Janusz Bielański, Stanisław Podziorny, Stanisław Pawłowski oraz ojcowie Niward Karsznia i Norbert Paciora. 15 grudnia duchowni odprawili mszę świętą. W nocy 16 grudnia rozpoczęła się pacyfikacja strajku w kombinacie. Użyto 10 czołgów oraz ponad 4 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy ZOMO. Za udział w strajku zwolniono 2 tysiące pracowników huty.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt