wstęp
więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty

 
Organizacja pozarządowa, której celem jest podejmowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności nowohuckiej oraz promowanie dzielnicy jako istotnego miejsca kulturalnego. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku.
Pozostałymi celami organizacji są: działania z zakresu krzewienia kultury i ochrony tradycji, aktywizacji wszystkich grup wiekowych oraz przeciwdziałania społecznym patologiom. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją to kolejne założenia statusowe stowarzyszenia.
Więcej na temat organizacji tutaj.
 
--------------------------------------------------------------
 
 
AA
 
 
Kontakt