wstęp
więcej

Stanisław Buratyński

 
Twórca nowohuckiej archeologii. Ur. 1908, zm. 1994. Kierował nowohuckim oddziałem Muzeum Archeologicznego w Krakowie do 1981 r.

Dr Stanisław Buratyński pochodził ze wsi Kolanki koło Stanisławowa (Ukraina). Dzięki uporowi i pracowitości ukończył w Krakowie gimnazjum im. Św. Jacka i studia historyczne na Wydziale Filozoficznym UJ (1937 r.). Przeszedł kampanię wrześniową, obóz jeniecki (zwolniony z powodu choroby w 1940 r.), działalność konspiracyjną (w tym uratowanie zbiorów naukowych i cennych zabytków archeologicznych przed wywózką do Niemiec) i udział w organizacji tajnego nauczania (sam podjął studia w zakresie prahistorii).

W styczniu 1945 r. Stanisław Buratyński został pracownikiem naukowym Muzeum Archeologicznego. Wyniki wykopalisk przeprowadzonych w Zofipolu (nad Potokiem Kościelnickim będącym granicą Nowej Huty) stały się podstawą pracy doktorskiej pt. Toczona ceramika późnorzymska z osady garncarskiej w Zofipolu.

Rozpoczęcie w 1949 r. budowy kombinatu metalurgicznego i miasta Nowa Huta okazało się decydujące dla dalszej drogi życiowej i zawodowej dla Buratyńskiego. Wtedy został kierownikiem nowo utworzonej placówki - Kierownictwa Prac Wykopaliskowych w Nowej Hucie, które po przekształceniach stało się częścią Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Kierował nią do czasu przejścia na emeryturę w 1981 r. Dzięki jego pasji i osobistemu zaangażowaniu nowohuckie muzeum uratowało od zniszczenia kilkadziesiąt stanowisk i kilka tysięcy obiektów archeologicznych ze wszystkich niemal epok i okresów pradziejowych i wczesnohistorycznych, a rejon Nowej Huty stał się jednym z najlepiej przebadanych archeologicznie obszarów w kraju. W wyniku Jego starań powołano do życia stałe wydawnictwo Oddziału - „Materiały Archeologiczne Nowej Huty” - jako samodzielną serię wydawniczą Muzeum Archeologicznego w Krakowie; zredagował też sześć pierwszych tomów tego rocznika.

Dr Buratyński był też działaczem społecznym, choć w Jego przypadku trudno oddzielić działalność społeczną od zawodowej. Całe jego życie było podporządkowane archeologii. Był min. założycielem nowohuckiego Oddziału Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz jego wieloletnim prezesem. Za swą działalność zawodową i społeczną dr Buratyński został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za Ratowanie Zabytków, Medalem PTA „Zasłużony dla Archeologii Polskiej”, Złotą Odznaką Miasta Krakowa, Odznaką Budowniczy Nowej Huty i wieloma innymi.

Więcej na temat archeologii związanej z Nową Hutą tutaj
 

 
 
 
 
AA
 
 
Kontakt