wstęp
więcej

Spory z kościołem

 
Lata 60. XX w. to okres gorących sporów na linii Państwo – Kościół.

Wynikały one z wycofywania się przez władze z obietnic danych Kościołowi w 1956 r., kiedy to w zamian za liberalizację polityki wyznaniowej prymas Stefan Wyszyński zgodził się poprzeć ekipę Władysława Gomułki. Wydano wtedy wiele pozwoleń na budowę nowych świątyń, przywrócono liczne stowarzyszenia katolickie, lekcje religii w szkole oraz pozawieszano krzyże w klasach. Gdy jednak partia umocniła swoje wpływy – przeszła do kontrataku wycofując się ze wcześniejszych ustaleń i zobowiązań.

W wielu miejscach w Polsce dochodziło z tego powodu do mniejszych lub większych starć. Nigdzie jednak nie przybrały one takiego rozmiaru jak te z 27 kwietnia 1960 r., kiedy to w związku z przyjazdem I Sekretarza KC PZPR, WWładysław Gomułka, postanowiono usunąć misyjny krzyż, ustawiony na miejscu, gdzie miał stanąć pierwszy nowoczesny kościół w Nowej Hucie.

 

Czytaj także:

 

Zobacz też:

  • Teledysk „Memoriał” poświęcony Obrońcom Krzyża Nowohuckiego na os. Teatralnym, który powstał z okazji 50. rocznicy walk mieszkańców Nowej Huty o miejsce, w którym miał powstać kościół.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt