wstęp
więcej

Rysunek F. Lohrmana

 
Zachował się rysunek Fryderyka Lohrmana przedstawiający scenografię pierwszego wystawienia „Krakowiaków i Górali”.

Szkic ten, a także zawarty w didaskaliach dramatu opis pozwalają stwierdzić, że Wojciech Bogusławski znał dobrze topografię Mogiły. Można nawet dokładnie zlokalizować miejsce akcji, gdyż zarówno karczma, jak i znajdujący się naprzeciw młyn nadal stoją pod murami klasztoru.

„Teatr – pisze W. Bogusławski - reprezentuje po jednej stronie chałupy wiejskie, wśród nich widać karczmę z wystawą, i po drugiej – pod laskiem młyn na Wiśle ze zwyczajnym mostkiem do brzegu. W głębi widać miasteczko Mogiłę, kościół i grobowiec Wandy”.

Czytaj także:
 

 
 
AA
 
 
Kontakt