wstęp
więcej

Ptaszycki Tadeusz

 
Inżynier architekt. Główny projektant Nowej Huty. Ur. 1908, zm. 1980.

W 1949 r. został przeniesiony jako delegat Zarządu Głównego Zakładu Osiedli Robotniczych (ZOR) do Krakowa. Związane to było z projektowaniem i organizacją nowego osiedla dla pracowników budowanego pod Krakowem kombinatu metalurgicznego – Nowej Huty.

W 1950 r. T. Ptaszycki został Głównym Projektantem miasta w utworzonym specjalnie w tym celu Centralnym Biurze Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego Zakładu Osiedli Robotniczych („ZOR”). Zespół projektowy pod jego kierownictwem opracował plan generalny oraz szczegółowe projekty urbanistyczne i architektoniczne osiedli nowego miasta.

1 stycznia 1952 r. powstało Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt-Kraków”, Tadeusz Ptaszycki został jego głównym organizatorem oraz dyrektorem. Powstało ono z połączenia Centralnego Biura Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego „ZOR” oraz założonego w 1949 r. Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych. Do końca lat pięćdziesiątych XX w. „Miastoprojekt-Kraków” pozostaje wyłącznym projektantem Nowej Huty, czyli do końca realizacji pierwszego etapu budowy.

Inż. Ptaszycki mimo wielu obowiązków nadal pracował twórczo jako architekt i urbanista. Brał udział w wielu konkursach, zdobywając główne nagrody m.in. za zabudowę Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu (1951) i plan zagospodarowania miasta Nowe Tychy (1951).

Pełnił liczne funkcje społeczne i zawodowe, m.in. Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału w Krakowie w latach 1951-1961 zaś w latach 1961-1965 Zarządu Głównego, był także radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w latach 1954-1958.

W lipcu 1968 r. na podstawie niesłusznych, krzywdzących zarzutów związanych z wydarzeniami marcowymi Tadeusz Ptaszycki został usunięty ze stanowiska Naczelnego Dyrektora „Miastoprojektu-Kraków” (oficjalnym pretekstem do dymisji stało się podrzucenie mu do szuflady antyrządowych ulotek). Pracował do 1973 r. w Krakowskim Zjednoczeniu Budownictwa. Zmarł w 1980 r. w Krakowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt