wstęp
więcej

Przed powstaniem Nowej Huty- 1945-1949

 
Ogromne zniszczenia wojenne Polski podczas II wojnie światowej i początek zimnej wojny umocniły pozycję stali jako materiału „strategicznego” oraz znacząco podniosły rangę przemysłu metalurgicznego w planowaniu krajowej gospodarki. W lutym 1945 r. zarządzeniem ministra przemysłu ciężkiego powołano w Katowicach Urząd Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego, którego zadaniem było koordynowanie gospodarki przemysłowej i planowego działania hut stanowiących własność państwa lub znajdujących się pod jego zarządem.

Od 1945 r. przygotowywano plany budowy nowej huty nad Kanałem Gliwickim, prowadząc równocześnie negocjacje z USA i ZSRR w sprawie zakupu dokumentacji technicznej oraz maszyn. Jednakże decyzje o podłożu politycznym, w tym podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu i odrzucenie planu Marshalla, doprowadziły do podpisania 26 stycznia 1948 r. polsko-radzieckiej umowy gospodarczej w sprawie pomocy technicznej, dostarczania sprzętu i obiektów przemysłowych wraz z dokumentacją. Przez cały 1948 r. prowadzono rozmowy przedstawicieli CZPH na temat wielkości planowanej huty i jej lokalizacji z partnerem radzieckim, mimo, że trwały już zaawansowane prace geologiczne nad Kanałem Gliwickim.

Decyzję o lokalizacji huty pod Krakowem podjęto w styczniu i lutym 1949 r., kiedy do Polski przybyła delegacja radziecka z naczelnym inżynierem-projektantem budowy Nowej Huty Chrisantem F. Zibinem z Państwowego Instytutu Projektowania Zakładów Metalurgicznych GIPROMEZ w Moskwie. Delegacja GIPROMEZU przekazała Działowi Projektowania Nowej Huty dokument: „Orzeczenie Brygady Specjalistów Generalnego Dostawcy w sprawie terenów proponowanych przez Generalnego Zamawiającego dla budowy Nowej Huty w Rzeczpospolitej Polskiej” zaakceptowany osobiście przez Józefa Stalina, w którym za najlepszy wariant przyjęła lokalizację w rejonie Mogiła-Pleszów. Lokalizację nowej inwestycji zatwierdził 24 lutego 1949 r. sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w którym uczestniczyli m.in.: B. Bierut, J. Berman, H. Minc, J. Cyrankiewicz, R. Zambrowski.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt