wstęp
więcej

Prace pomiarowe

 
Wraz z powołaniem do życia PPW NH wiosną 1949 roku przystąpiono do prac pomiarowych na terenie przeznaczonym pod budowę kombinatu oraz osiedla robotniczego.

Wykonywali je pracownicy Sekcji Geodezyjnej Nowa Huta. Równocześnie przystąpiono do robót związanych z doprowadzeniem wody pitnej do huty, które były realizowane przez załogę Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wiertniczo-Górniczych z Sosnowca pod nadzorem Instytutu Wodnego Politechniki Gdańskiej. W połowie maja rozpoczęto inwestycje związane z budową bocznicy kolejowej, łączącej przyszły, centralny plac budowy z krakowskim węzłem kolejowym. Wykorzystano istniejącą linią kolejową do Kocmyrzowa. Rozpoczęto również prace związane z budową stopnia wodnego na Wiśle (jazu, śluzy i portu rzecznego), budową nowej oraz poprawianiu istniejącej infrastruktury drogowej, a także elektrycznej sieci przemysłowej. Postępujące w szybkim tempie prace budowlane wymagały zwiększenia nadzoru ze strony inwestora, bezpośrednio na miejscu, na placu budowy. Dlatego we wrześniu zorganizowano na terenie Pleszowa Biuro Polowe Dyrekcji NH, którego kierownictwo objął inż. Alojzy Cyrulik (1920-2000).


 

 
 
AA
 
 
Kontakt