wstęp
więcej

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”

 
Utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.

Organizacja politycznie kontrolowana była przez PPR (później PZPR) za pośrednictwem Związku Walki Młodych (ZWM), później ZMP, a organizacyjnie powiązana z wojskiem. Wraz z młodzieżą z Ochotniczych Brygad Związku Młodzieży Polskiej stanowiła podstawową, darmową siłę roboczą (przynajmniej na początku) przy budowie miasta i kombinatu. Zmilitaryzowana organizacja SP skupiała młodzież w wieku od 16. do 21. roku życia oraz dorosłych mężczyzn do 30. roku życia, nie podlegających służbie wojskowej. Junacy z SP pracowali od wiosny do jesieni, w ramach turnusów. Pierwsi junacy z 60 Brygady SP przybyli na plac budowy przyszłej huty i miasta w lipcu 1949 r. Z czasem na budowie Nowej Huty pracowało 10 brygad SP, dwie ZMP oraz dwie całoroczne brygady SP. W pierwszym okresie budowy tworzono drużyny robocze po stu junaków, dzielone na 15-20 osobowe grupy. Podstawowymi narzędziami pracy były kilofy, łopaty, taczki i własne ręce. „Służba Polsce” została rozwiązana w grudniu 1955. Jej następcą zostały Ochotnicze Hufce Pracy, powołane w 1958 roku.

 

 
 
 
 
AA
 
 
Kontakt