wstęp
więcej

Początki „Solidarności” w Nowej Hucie

 
Po sierpniowych strajkach i powołaniu Komitetu Robotniczego Hutników, 134 zakłady i instytucje w Krakowie zawiązały porozumienie, które zostało podpisane 15 września w Sali teatralnej Centrum Administracyjnego. Został powołany Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Miesiąc później 10 tysięcy osób witało owacyjnie na stadionie KS „Hutnik” przybyłego do Krakowa Lecha Wałęsę. W hucie do „Solidarności” do końca roku należało 34 tysiące pracowników.

Wiosną 1981 roku w nowohuckich kościołach odbywają się uroczystości święcenia krzyży, które uroczyście wieszano w zakładach pracy, szkołach i urzędach. W marcu odbyły się pierwsze wybory do „Solidarności” kombinatu, przewodniczącym został Mieczysław Gil. 27 marca na terenie huty zostaje odprawiona msza święta, którą celebrował ks. Józef Gorzelany.

W opactwie Cystersów 21 listopada miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru KRH NSZZ „Solidarność” kombinatu Huta im. Lenina. Tego samego dnia na terenie huty przebywała delegacja z ks. kardynałem Franciszkiem Macharskim.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt