wstęp
więcej

Początek budowy kombinatu – 26 kwietnia 1950 roku

 
W pierwszej fazie budową kombinatu kierowali inżynierowie i technicy przeniesieni służbowo do Nowej Huty ze specjalistycznych przedsiębiorstw: Śląska, Warszawy, Szczecina i innych miast polskich.

Plac budowy zajmował w tym okresie obszar ponad 20 ha, na którym powstało ok. 80 budynków, magazynów, składów i wytwórni. Wybudowano pomieszczenia biurowe, warsztaty remontowe dla maszyn budowlanych, magazyny materiałów budowlanych i części zamiennych, powstały garaże i tymczasowa parowozownia. Zbudowano wytwórnie płynnego betonu, 4 km dróg, wodociągi, a także przygotowano zaplecze socjalne: sklepy, bufety, kioski, restauracje oraz świetlice. Rozpoczęto także budowę dwóch obiektów o charakterze ogólno usługowym, tj. Wydziału Dróg i Zieleńców oraz Wydziału Transportu Samochodowego z warsztatami.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt