wstęp
więcej

Plakat- element propagandy i walki politycznej

 
Było to także niezwykle wpływowe narzędzie ideologicznej indoktrynacji. Komuniści zdawali sobie doskonale z tego sprawę, dlatego ogromne znaczenie miało, jakie hasła i kto jest prezentowany na plakatach.

Dodać należy jeszcze, że było sporo analfabetów w Polsce, a radio i telewizja nie miały jeszcze takiego wpływu na ludzi jak w dzisiejszych czasach.

Jacek Łukasiewicz napisał, że "partia w twórczości socrealistycznej była jednym z bóstw najważniejszych". I nie tylko partia. Były takie postacie, które była czymś w rodzaju "świętych krów" przedstawianych na plakatach (wizerunki Stalina, Bolesława Bieruta czy marszałka Rokossowskiego).

Plakaty intensywnie propagowały takie rocznice jak Święto Pracy, rocznice urodzin Lenina, 22 Lipca. Były też cyniczną, złośliwą metodą walki i zohydzania idei niezgodnych z socrealizmem. Słynne były plakaty ze stonką ziemniaczaną ("Stonka ziemniaczana twój wróg, wszyscy do walki")  czy haniebny plakat z AK ("AK zapluty karzeł reakcji"), którego autorem był Włodzimierz Zakrzewski. Wielu znanych w Europie czy na świecie twórców tzw. polskiej szkoły plakatu było autorami socrealistycznych
plakatów (np. Tadeusz Trepkowski czy Wojciech Fangor).


 

 
 
AA
 
 
Kontakt