wstęp
więcej

Pierwsze osiedla w Nowej Hucie

 
Budowę pierwszych, najstarszych osiedli Miasta Nowa Huta rozpoczęto od wznoszenia domów mieszkalnych w południowo-wschodniej jego części od Osiedli A-1 Północ i Południe ( obecnie Willowe i Wandy) oraz A-0 (Na Skarpie) w czerwcu 1949 r.

Tutaj też usytuowano plac zwany też „pierwszym rynkiem Nowej Huty”. Autorami projektu urbanistycznego byli: T. Ptaszycki, B. Skrzybalski, A. Fołtyn i Z. Sieradzki. Domy budowane były wg projektów warszawskiego architekta Franciszka Adamskiego. Były to typowe jedno- i dwupiętrowe budynki z dwuspadowymi dachami z czerwonej dachówki, bez punktów usługowych i pomieszczeń biurowych. Domy Adamskiego wzniesiono w roku następnym w części Osiedla C-2 (Krakowiaków i Górali). Krytyka zrealizowanych osiedli A-0, A-1 szczególnie wobec stosowania dużych przestrzeni pomiędzy budynkami i w związku z tym uzyskiwanie zbyt niskich wskaźników ekonomicznych wykorzystania terenu spowodowała presję w kierunku stosowania większej intensywności zabudowy w projektowanych kolejno osiedlach B-2 (Sportowe i Zielone), B-1 (Szkolne) oraz Osiedlach C-2 i C-1 (Teatralne). Presja wynikała z przesłanek doktrynalnych i ekonomicznych.
Przykładem zaprojektowanego i zrealizowanego w fazie socrealistycznej jest Osiedle C-1, którego autorami byli Andrzej Uniejewski, Tadeusz Uniejewski, Marian Uramowski, Janusz i Marta Ingardenowie, Stanisław Reński, Zbigniew Jaroszyński i Ewa Mańkowska. Na Osiedlu C-1 wybudowano jedne z nielicznych i najciekawszych przy tym obiektów kulturalnych miasta związanych z realizmem socjalistycznym: kino “Świt”, wzniesione wg projektu A. Uniejewskiego w latach 1951-1953, z wnętrzami autorstwa prof. Mariana Sigmunda oraz Teatr Ludowy, wzniesiony wg projektu inż. inż. Janusza Ingardena i Jana Dąbrowskiego (1954-1955). Równie okazałym przedsięwzięciem był zrealizowany na Osiedlu A-1 Południe (Na Skarpie) Szpital Miejski, który powstał w latach 1951-1954. Nieopodal szpitala rozciągają się liczące kilkadziesiąt hektarów tereny zielone, sięgające do skarpy wiślanej, znane jako łąki nowohuckie.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt