wstęp
więcej

Ośrodek produkcji ceramiki

 
W czasach kultury przeworskiej, w późnym okresie wpływów rzymskich na terenie Nowej Huty i w najbliższej okolicy (Igołomia) istniał duży ośrodek wytwórczości garncarskiej.

Jest to poświadczone przez liczne znaleziska pieców garncarskich do wypalania naczyń. Pod względem liczby odkrytych obiektów tego typu (łącznie z piecami z pobliskiej Igołomi – ponad 40), są to najliczniejsze warsztaty rzemieślnicze w Polsce. Piece, o specjalnej konstrukcji, zdolne były do wielokrotnego wypału kilkudziesięciu naczyń równocześnie. Odkryto je w Mogile, Pleszowie, Branicach, Cle i Wadowie. Są one pozostałościami po wyspecjalizowanych warsztatach, których produkcja pokrywała zapotrzebowanie zapewne nie tylko istniejących w naszym regionie osiedli. W zestawie naczyń, obok ceramiki szorstkiej służącej do przechowywania zapasów i przygotowywania potraw, spotykamy eleganckie, cienkościenne naczynia o charakterystycznej siwej barwie. Wykonywano tu także naczynia naśladujące szklane puchary sprowadzane z prowincji Cesarstwa. Rekonstrukcji tej dziedziny wytwórczości służą badania eksperymentalne nad starożytnym garncarstwem prowadzone przez pracowników Oddziału Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie.

Więcej na temat kultury przeworskiej tutaj, o okresie wpływów rzymskich tutaj.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt