wstęp
więcej

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

 
Placówka została założona przez Związek Zawodowy Hutników w 1950 r. (wpis w ks. inwentarzowej biblioteki). Mieści się na os. Górali.

Na początku prowadziła działalność w hotelach robotniczych, organizowała występy hutniczej Orkiestry Dętej. Oficjalną datą powstania był rok 1955, a do nowej siedziby na os. Górali przeniesiono się w 1957 r. Placówka działała jako Zakładowy Dom Kultury Huty im. Lenina (do 1994 r.). W tym okresie prowadzono działalność również w osiedlowych klubach środowiskowych m.in.: „Młodych”, „Śródpole”, „Dom Młodego Robotnika”, „Kombatanta” i „Kuźnia”. Przy Ośrodku działa nieprzerwanie jedno z najstarszych kun nowohuckich „Sfinks” a także Pracownia Animacji Ekologicznej, Sala Tańca. Placówka organizuje cykliczne imprezy: Nowohucką Wiosnę Muzyczną, Dni Norwidowskie, Dni Ziemi połączone z Turniejem Wiedzy o Środowisku, Brzechwałki (Klub „Kuźnia”), Dziecięce Turnieje Tańca Towarzyskiego, przeglądy Grup Kolędniczych oraz od kilku lat konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Nowohucką. Od 9 lat odbywa się corocznie konkurs dla młodzieży „Od Wandy do Sendzimira”. Dyrektorem Ośrodka jest Anna Wiszniewska.

 

Zobacz także: 

 
 
AA
 
 
Kontakt