wstęp
więcej

Okres wpływów rzymskich

 
Ok. 50-450 n.e. Około przełomu er obszar Europy środkowej znalazł się w zasięgu oddziaływań nowej potęgi politycznej i militarnej, jaką było Cesarstwo Rzymskie. Stan ten trwał do połowy V w. n.e. Dlatego te czasy nazywamy okresem wpływów rzymskich.

Wpływy te są poświadczone przez importy rzymskie w postaci monet (zwykle srebrnych denarów) oraz przedmiotów noszących znamiona luksusu (ozdoby, naczynia gliniane terra sigillata, naczynia szklane). Na terenie Nowej Huty rozwijała się wtedy kultura przeworska zajmująca dużą część ówczesnych ziem polskich. Powszechnie znanym, dzięki odkryciom nowohuckich archeologów, wysoko rozwiniętym rzemiosłem w tym okresie jest garncarstwo i funkcjonowanie na terenie Nowej Huty dużego ośrodka produkcji naczyń. Odtworzenie niektórych tajemnic starożytnych garncarzy było możliwe dzięki badaniom eksperymentalnym przeprowadzonym przez pracowników Oddziału Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt