wstęp
więcej

Nowohucka Akademia Seniora

 
Akademia organizująca różnorodne formy aktywności dla seniorów. Swoją działalność rozpoczęła w 2010 roku.

Prowadzi zajęcia dla mieszkańców Nowej Huty oraz pozostałych dzielnic Krakowa. Są to wykłady, kursy i wyjścia do instytucji kultury. Akademia umożliwia swoim słuchaczom samorozwój oraz daje im poczucie przynależności i bezpieczeństwa poprzez czynne uczestnictwo w życiu społecznym, jak informują inicjatorzy przedsięwzięcia: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
i Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt