wstęp
więcej

Nakaz pracy

 
Przymus pracy wprowadzany przez władze w krajach rządzonych przez partie komunistyczne.

Miał on na celu: zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Praktyka ograniczenia wolności wyboru pracy w Polsce została wprowadzona przez ustawę z 7 marca 1950 roku „o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej”. Wprowadzono wtedy zasadę administracyjnego kierowania do pracy absolwentów szkół średnich i wyższych oraz ograniczono osobom pracującym możliwości zmiany miejsca pracy. Nakaz pracy w powyższym sensie dotyczył określonego miejsca pracy i stanowiska. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt