wstęp
więcej

Naczynia gliniane z neolitu

 
Najstarsze naczynia gliniane z terenów Nowej Huty liczą ponad 7000 lat i są jednymi z pierwszych, jakie wykonano na ziemiach Polski.

Były lepione ręcznie. Naczynia na kole toczyli dopiero Celtowie. W magazynach Oddziału Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie znajduje się prawie 2000 naczyń, z których duża część jest datowana na neolit (kultury ceramiki wstęgowej rytej, kręgu lendzielsko-polgarskiego, kultury ceramiki promienistej i kultury ceramiki sznurowej). Mają one niepowtarzalne kształty i ornamentykę – reprezentują najbardziej chyba efektowne garncarstwo we wszystkich okresach prahistorycznych.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt