wstęp
więcej

Muzeum Nowej Huty i HTS

 
Powstało w 1999 r. na terenie kombinatu, w budynku administracyjnym nieczynnej Walcowni Zgniatacz. Zgromadzone na wystawie pamiątki prezentowały historie powstawania dzielnicy mieszkaniowej, jak i kombinatu metalurgicznego.

W znajdującej się obok Izbie Pamięci „Solidarności” pokazywano przedmioty związane z „S” transparenty, wydawnictwa, fotografie. Organizacją i utrzymaniem miejsca zajął się Zespół ds. Powstania Muzeum HTS i Nowej Huty, a potem Stowarzyszenie na Rzecz Powstania Muzeum Dzielnicy Nowej Huty i Huty im. T. Sendzimira. Pierwszym prezesem był Zbigniew Loreth. W momencie zakupu huty przez LNM Group znacznie ograniczono, ze względów bezpieczeństwa, możliwość zwiedzania wystawy. W 2008 r. część eksponatów przekazano do nowohuckiego oddziału Muzeum Historycznego.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt