wstęp
więcej

Mistrzejowice

 
Jedna z pięciu dzielnic Nowej Huty, o powierzchni 553,5 ha.

W jej skład wchodzą osiedla: Bohaterów Września, Kombatantów, Mistrzejowice Nowe, Oświecenia, Piastów, Srebrnych Orłów, Tysiąclecia, Złotego Wieku oraz Batowice, Dziekanowice i Mistrzejowice.

Mistrzejowice to dawna wieś nad Dłubnią. Po raz pierwszy wzmiankowane w 1270 r., W1464 roku król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł Mistrzejowice z prawa polskiego na niemieckie. Wieś była własnością kapituły krakowskiej od XV do XVIII wieku.

Do 1990 r. Mistrzejowice wchodziły w skład dzielnicy Nowa Huta. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa numer XX /143/91 z dnia 27 marca 1991 roku Kraków został podzielony z czterech większych dzielnic na osiemnaście mniejszych jednostek pomocniczych. W Nowej Hucie utworzono pięć dzielnic: Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie i Dzielnicę XVIII Nowa Huta.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt