wstęp
więcej

Mała Olga

 
W przysiółku Branic o nazwie Chałupki przez jakiś czas ulokowana była radziecka radiostacja, obsługiwana przez Jelizawietę Wołogodską (ps. „Olga”).

Wołogodska wchodziła w skład trzyosobowej grupy „Lwów”, która miała za zadanie rozpracować niemiecką obronę przed spodziewanym atakiem Armii Czerwonej. Wywiadowcy wylądowali w lasach pod Tarnowem i przedostali się do Krakowa. „Olga” wraz ze swoją towarzyszką o pseudonimie „Hanka” trafiła do Chałupek i rozpoczęła przesyłanie meldunków. Dowódca, Józef Bogusławski (ps. „Józef”) został w Krakowie.

Położona na uboczu wieś stanowiła idealne schronienie dla radiostacji. Tutejsi mieszkańcy ostrzeżeni przez Bataliony Chłopskie zachowali ścisłą tajemnicę i Niemcy nigdy nie zlokalizowali radiostacji. „Olga” przekazała wiadomości uzyskane od polskiej partyzantki na temat rozlokowania niemieckich umocnień wokół Krakowa, a także rozmieszczenia wojsk, magazynów oraz pozornych lotnisk w Mogile i Kujawach.
O działalności radiostacji przypominała niegdyś tablica zawieszona w tutejszym Domu Ludowym. Można było na niej przeczytać: „W zabudowaniach gospodarskich Katarzyny i Mateusza Sendorów wiosną 1944 r. działała tajna radiostacja radzieckich zwiadowców. Informacje o sytuacji w okupowanym Krakowie i jego okolicach przekazywała sztabowi 1. Frontu Ukraińskiego Jelizawieta Jakowlewna Wołogodska,„Olga”.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt