wstęp
więcej

Lokalny Program Rewitalizacji "starej" Nowej Huty

 
LPR starej" Nowej Huty "jest wieloletnim, interdyscyplinarnym i zintegrowanym programem operacyjnym, tworzącym ramy wdrażania procesu rewitalizacji rozumianego jako zrównoważony rozwój miasta", jak czytamy w dokumencie.

LPR "ma służyć Urzędowi Miasta jako narzędzie umożliwiające przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań rewitalizacji długofalowej perspektywie w kontekście zarówno lokalnym jak i ogólnomiejskim". Program powstał w czerwcu 2008 roku.  Dotychczas (styczeń 2011 roku) nie realizowany.

"Lokalny Program Rewitalizacji "starej" Nowej Huty" znajdziecie w załączniku do tego hasła.

 
 
 
 
AA
 
 
Kontakt