wstęp
więcej

Lata 60. XX wieku w Nowej Hucie – wstęp do epoki

 
Lata 60. XX w. przypadły w Polsce na czasy rządów Władysława Gomułki, który w l. 1956-1970 r. pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR.

Był postacią kontrowersyjną. Z jednej strony zaliczał się on do grona najbardziej niezależnych działaczy komunistycznych na świecie i podczas wizyty w Moskwie otwarcie krytykował i pouczał Stalina, za co później wtrącono go do więzienia. Z drugiej zaś cechował go skrajny dogmatyzm i niechęć do reform, co doprowadziło do wybuchu niezadowolenia społecznego w Warszawie i większych ośrodkach akademickich w marcu 1968 r. oraz tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Także w Nowej Hucie w dn. 27 kwietnia 1960 r., doszło do manifestacji, które przeszły do historii jako „walki o Krzyż”. Były one bezpośrednio związane z jego wizytą w nowohuckim kombinacie.

W latach 60. XX w. nie było już entuzjazmu lat 50., ani też późniejszego inwestycyjnego rozpasania czasów gierkowskich. Tę dekadę, którą w nawiązaniu do tytułu znanej sztuki Tadeusza Różewicza nazwano „Naszą Małą Stabilizacją”, charakteryzowała nijakość, szarość i siermiężność. Dla Nowej Huty był to jednak okres intensywnego rozwoju. Rząd postanowił bowiem zwiększyć produkcję stali w tutejszym kombinacie, który od 1954 r. nosił imię W.I. Lenina. Według początkowych założeń huta miała dawać teraz 3 mln ton stali rocznie, a po 1961 r. te oczekiwania podniesiono do 5,5 mln ton. Pociągnęło to za sobą konieczność rozbudowy nie tylko samego zakładu, lecz także wytyczenia nowych osiedli mieszkaniowych, ponieważ na terenie tzw. „starej” Nowej Huty brakować zaczęło już miejsca pod budowę kolejnych.
Rozwój osiedli doprowadził z kolei do zamknięcia dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Likwidowano je stopniowo, przenosząc samoloty na nowy terminal w podkrakowskich Balicach. Definitywnie zakończyło ono swoją służbę w 1966 r. W części hangarów urządzono ekspozycję Muzeum Lotnictwa i Astronautyki.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt