wstęp
więcej

Lata 2000- 2009 w Nowej Hucie – wstęp do epoki

 
Na przełomie XX/XXI wieku krajobraz Nowej Huty zaczął zmieniać się diametralnie, szczególnie w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Między centrum Krakowa i Nową Hutą lub w samej dzielnicy usytuowano olbrzymie centra handlowe i rekreacyjne, m.in.: M1, Carrefour, Selgros, Multikino oraz Park Wodny. Powstały nowe przedsiębiorstwa, m.in. Drukarnia Donelly i Slag Recycling w Pleszowie, a w Czyżynach powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna. W 2002 r. doszło do przekształceń także w polskim hutnictwie. HTS stał się jednym z 4 zakładów w konsorcjum Polskie Huty Stali. Rok później właścicielem PHS (w tym HTS) został międzynarodowy koncern hutniczy LNM Group.

Mimo nie najlepszych, zwłaszcza w początkach dekady, nastrojów społecznych i wobec pogarszającej się kondycji gospodarczej władze miasta, dzielnic i wspólnot lokatorów konsekwentnie podejmowały inicjatywy mające na celu ożywienie gospodarcze, kulturalne i intelektualne dzielnicy. Od końca 2004 r. zaczęto realizować w Nowej Hucie Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Nowa Huta – Nowa Szansa”. Cykliczne imprezy plenerowe i kulturalne aktywizowały lokalne środowisko. Nawet industrialne wnętrza hal kombinatu stały się scenerią wydarzeń – w tym spektakularnych koncertów festiwalu Sacrum Profanum, który ściągnął na dzielnicę uwagę świata. Podjęto wiele oryginalnych inicjatyw, mających na celu zaprezentowanie Nowej Huty turystom polskim i zagranicznych. W tej dekadzie Nowa Huta stała się kolejną atrakcją na turystycznej mapie Krakowa.

 

W 2004 r. ukazał się przewodnik M. Mieziana Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści. Było to ważne wydarzenie. Zaczęto dostrzegać kulturowe, historyczne i przyrodnicze dziedzictwo całej Nowej Huty, także tej sprzed 1949 r. W 2005 roku układ urbanistyczny Nowej Huty został wpisany do rejestru zabytków, a na terenie dzielnicy pojawiły się nowe placówki kulturalne: Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Dzieje Nowej Huty” na os. Słonecznym i Teatr Łaźnia Nowa na os. Szkolnym.

W 2009 roku uroczyście obchodzono 60. rocznicę budowy Miasta Nowa Huta. Powołano honorowy Komitet obchodów jubileuszu, przez cały rok organizowano wystawy, koncerty, spotkania z budowniczymi Nowej Huty, ukazywały się także publikacje poświęcone dzielnicy. I co najistotniejsze – odbyło się szereg konferencji i spotkań dotyczących rozwoju tej dzielnicy Krakowa.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt