wstęp
więcej

Kultura i rozrywka

 
Lata 60. w Polsce to okres bujnego rozwoju kultury, która tutaj miała większą swobodę wypowiedzi niż w innych krajach socjalistycznych. Dopuszczano tu takie zjawiska jak abstrakcja czy jazz, które w Rosji były zakazane do końca lat 80. XX w.

Także w Nowej Hucie nie brakowało ciekawych twórców i miejsc, gdzie się spotykali. Na czoło wysuwał się oczywiście Teatr Ludowy, który dzięki Krystynie Skuszance (dyr. w l. 1955-1963) i jej mężowi Jerzemu Krassowskiemu a przede wszystkim Józefowi Szajnie (dyr. do 1966 r.), stał się jedną z najważniejszych scen w Polsce. Na o wiele mniejszą skalę działał założony przez nowohuckich awangardowych plastyków lalkowy teatrzyk „Widzimisie” dający przedstawienia w Domu Kombatanta.

Prężną działalność prowadziły nowohuckie placówki kulturalne. Zakładowy Dom Kultury Huty im. Lenina (ZDK HiL), działający od grudnia 1950 roku, posiadał w swoich strukturach kluby środowiskowe: „Śródpole”, „Dom Młodego Robotnika”, „Kombatanta” oraz Zespół Pracowni Plastycznych. Prócz działalności prowadzonej dla dzieci i młodzieży przy ZDK HiL działał „Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta” (od 1953 r.), Orkiestra Dęta HiL a także Młoda Estrada Poetycka założona i prowadzona przez Irenę Jun od 1962 r.


Czytaj także:

 
 
AA
 
 
Kontakt