wstęp
więcej

Krzesławice w czasach Kirchmajerów

 
Dla Kirchmayerów, których siedziba rodowa mieściła się w Pleszowie, Krzesławice stanowiły jeden z folwarków, które puszczano w dzierżawę.

Jakiś czas gospodarował tu galicyjski polityk Julian Kirchmayer, a po nim Kazimierz Girtler (1804-1887), syn rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sebastiana Girtlera. Był to człowiek bywały w świecie, w dodatku parający się piórem i chętnie spisujący dla potomnych pamiętniki. W 1971 ukazały się w dwa tomy jego wspomnień pt. „Opowiadania” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971). Znajdują się tam wzmianki o jego działalności w Krzesławicach, opisy życia chłopów i ich mentalności, wizyty u okolicznych dzierżawców, refleksje o polityce... etc. Słowem, kreśli w nich Girtler bogatą panoramę życia tych ziem za czasów pierwszej połowy XIX w.

Czytaj także: 

 
 
AA
 
 
Kontakt