wstęp
więcej

Kościół w Ruszczy

 
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Ruszczy został ufundowany w 1420 r. przez właściciela wsi − stolnika Wierzbiętę. Z zewnątrz świątynia jest doskonałym przykładem architektury gotyckiej, a po przebudowie w XVII w. jej wnętrze zyskało barokowy charakter. W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek św. Grzegorza, kopia obrazu Carracciego.

Początkowo kościół w Ruszczy mógł przypominać arystokratyczny w swojej średniowiecznej miniaturze kościół św. Wojciecha. Wskazują na to przeprowadzone badania archeologiczne, w czasie których przy południowej ścianie obecnej świątyni znaleziono fundamenty i ponownie użyte wapienne ciosy w kościelnej wieży. Budowla została wzniesiona na niewielkim, górującym nad resztą okolicy wzgórzu, co mogło mieć istotne znaczenie obronne. Kościół jest dwunawowy, posiada dwie zakrystie oraz prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Został wzniesiony z cegły gotyckiej w 1420 r., barokowego charakteru nabrał po przebudowie w XVII w. W środku znajdziemy tablicę z 1425 r. przedstawiającą fundatora kościoła Macieja Wierzbiętę. W głównym ołtarzu mieści się kopia obrazu św. Grzegorza autorstwa Carracciego, pochodząca z drugiej połowy XVII w. Kopia tym cenniejsza, że oryginał z San Gregorio Magno zaginął.

 

 
 
AA
miejsca – architektura
AUTOR: NHpedia.pl
 
 

 
 
 
Kontakt