wstęp
więcej

Kościół pw. św. Brata Alberta

 
Wybudowany na os. Dywizjonu 303 w l. 1983-1987 (i wciąż nie ukończony – brak dzwonnicy) według proj. Witolda Cęckiewicza.

Swoją architekturą kościół ten, stojący przy dawnym pasie startowym lotniska Rakowice-Czyżyny, nawiązuje do architektury orientalnej i nieco przypomina budowlę orientalną. Budowę świątyni rozpoczął proboszcz ks. Jan Bielański. Kościół erygował ks. kardynał Franciszek Macharski w 1983 r. W roku 1985 Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarowuje dla parafii obraz bł. Brata Alberta, a rok później ks. kardynał Franciszek Macharski uroczyście wmurowuje w fundamenty kościoła kamień węgielny.

Świątynia nakryta jest wspartym na słupach stropem o konstrukcji stalowej z podwieszonym sufitem kasetonowym z przeszkloną fasadą. Pierwotnie w ołtarzu głównym znajdował się obraz św. Brata Alberta; obecnie znajduje się tam figura św. Brata Alberta przygarniającego bezdomnego. Pierwszy obraz z ołtarza głównego oraz stacje Drogi Krzyżowej namalowała Z. Kopycińska-Wilczkowa. W przedsionku znajdują się płyty upamiętniające polskich lotników poległych w czasie II wojny światowej (wyk. Bronisław Chromy w 1995 r.) oraz saperów poległych przy rozminowywaniu pobliskiego lotniska w 1946 r. (wyk. A. Kołaczyński). W 1994 r. Kościół poświęcił ks. bp. Kazimierz Nycz. Obecnie proboszczem jest ks. Wiesław Macuda.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt