wstęp
więcej

Komitet Robotniczy Hutników/Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność (KRH)

 
Struktura NSZZ „S” w Hucie im. Lenina w Krakowie. Powołana 13 września 1980 r., przez grupę pod przywództwem S. Mlonka, S. Zawady i M. Gila, którzy deklarując łączność z ruchem reprezentowanym w Gdańsku przez Lecha Wałęsę.

Innym powstałym dotychczas inicjatywom związkowym zaoferowali możliwość przyłączenia, na warunkach w pełni partnerskich. Zadeklarowali też chęć współdziałania z inicjatywami niezależnego ruchu związkowego na terenie Krakowa. 15 września 1980 r. KRH był gospodarzem spotkania, na którym ostatecznie powołano Międzyzakładowy Komitet Założycielski Kraków jako wspólną reprezentację niezależnego ruchu związkowego w Krakowie, otwartą dla zakładów pracy z obszaru Polski Południowej. Pierwszym przewodniczącym MKZ Kraków został reprezentujący KRH S. Zawada. Przewodniczący KRH S. Mlonek i przewodniczący MKZ S. Zawada, którzy stanęli na czele najważniejszych w Krakowie struktur związkowych, na skutek konfliktu z innymi działaczami „S” zostali odwołani. Funkcję przewodniczącego KRH pełnił tymczasowo W. Hardek. W marcu 1981 r. na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów „S” w HiL, przewodniczącym KRH został Mieczysław Gil.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt