wstęp
więcej

Kalendarium l. 60. XX w.

 
Najważniejsze fakty lat 60. XX w. w Nowej Hucie.

1960 rok:

 • Na uroczystej sesji Dzielnicowej Rady Narodowej wręczono nagrody za wybitne zasługi dla kultury w dzielnicy m.in.: Jerzemu Krasowskiemu, Lucjanowi Mianowskiemu, Henrykowi Makarewiczowi, Janowi Kurczabowi.
 • Uruchomiono nową linię tramwajową nr 20 na trasie Mogiła-Bieńczyce.
 • Na os. Szkolnym otwarto klub zarządu Dzielnicowego towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) zwany „Trojka”.
 • W kombinacie przekazano do produkcji Wydział Rur Zgrzewanych Elektrycznie oraz Walcownię Kęsów.
 • W HiL odbyła się konferencja w sprawie dalszej rozbudowy huty, do rocznej zdolności produkcyjnej 3,5 mln ton stali.
 • Zostaje powołana Szkoła Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie – Nowej Hucie (po likwidacji szkoły w Nysie).
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych przekształciło w muzeum Dworek Jana Matejki w Krzesławicach.
 • Otwarcie wystawy Grupy Nowohuckiej w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, os. Centrum D.
 • Ukończono budowę domów w części płn.-zach. os. Handlowego wg proj. J. Koniga i A. Radnickiego.
 • Żużlowcy nowohuckiej „Wandy” awansowali do I ligi.
 • Liczba mieszkańców Nowej Huty przekroczyła 100 tysięcy.
 • Władze rozwiązały Komitet Budowy Kościoła i zarekwirowały zgromadzone tam pieniądze. Przeznaczyły je na budowę szkoły – tzw. tysiąclatki.
 • Walka o Krzyż nowohucki – zamieszki po usunięciu przez władze krzyża z miejsca zamierzonej budowy nowego kościoła na os. Teatralnym. Wiele osób zostało rannych i aresztowanych, prawdopodobnie byli też zabici. Było to pierwsze wystąpienie w Polsce przeciwko komunistom w obronie wiary i religii (27 kwietnia).
 • Ówczesna prasa o uczestnikach protestu pisała: „bandyci, włamywacze, złodzieje kieszonkowcy, oszuści, fałszerze, przestępcy gospodarczy, osoby czerpiące korzyści z nierządu, paserzy i meliniarze”.
 • Z funkcji proboszcza parafii bieńczyckiej usunięto ks. Mieczysława Satorę.
 • Na Dzień Hutnika przyjechał I sekretarz Władysław Gomułka.

 

1961 rok:

 • W Hali Garaży po raz pierwszy w Nowej Hucie wystąpił zespół Czerwono-Czarni pod wodzą Przemysława Gwoździowskiego.
 • Powstał pierwszy zespół big beatowy Biała Gwiazda. Grał przede wszystkim w klubie „Violinka” na osiedlu Młodości 1.
 • Zakładowy Dom Kultury HiL na os. Górali odgrywał czołową rolę w upowszechnieniu kultury i oświaty na terenie dzielnicy.
 • Na stadionie KS „Hutnik” odbyły się Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce.
 • Uroczyste otwarcie pierwszej szkoły SP nr 87 im. Janka Krasickiego,  tzw. tysiąclatki, wg proj. Józefa Gołąba – w miejscu, gdzie miał stanąć pierwszy kościół w Nowej Hucie.
 • W HiL rozpoczęła wstępną produkcję Walcownia Profili Drobnych i Drutu.
 • Rozpoczęto produkcję blachy transformatorowej w Walcowni Zimnej Blach.
 • Uruchomiono Ocynkownię Blach w Walcowni Zimnej.
 • Zakończono budowę wielkiego pieca nr 4.
 • Oddano do produkcji – 3 miesiące przed terminem – piec martenowski.
 • Na posiedzeniu KE Rady Ministrów uchwalono wytyczne do dalszej rozbudowy HiL. Docelowa zdolność produkcyjna miała wynosić 9 mln ton stali.

 

1962 rok:

 • Oddano do użytku halę sportową KS „Hutnik”.
 • Ukończono budowę „punktowców” we wschodniej części os. Handlowego, proj. J. i M. Ingardenowie.
 • Na os. Spółdzielczym oddano do użytku szkołę podstawową.
 • Pracownicy Stalowni w kombinacie jako pierwsi w województwie krakowskim rozpoczęli pracę w systemie 4-brygadowym.
 • Z HiL wyjechał transport blachy z milionową toną, przeznaczony dla Fabryki Samochodów Osobowych (FSO) na Żeraniu.
 • Inauguracja roku akademickiego w nowohuckiej Filii Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • W kombinacie oddano do użytku Elektrolityczną Ocynownię Blach.

 

1963 rok: 

 • Uczestnicy Marszu Pokoju z Hiroszimy do Oświęcimia zwiedzili HiL.
 • Kombinat odwiedziła delegacja komunistów bułgarskich.
 • W hucie oddano do użytku nowy obiekt produkcyjny, nowy piec przepychowy w Walcowni Drutu.
 • W HiL przekazano do użytku Walcownię Drutu.
 • W piecu martenowskim wytopiono 10 mln. tonę stali.
 • Jacek Bednarski z KS „Hutnik” zdobył mistrzostwo Polski w szachach.
 • W osiedlu Centrum B powstała nowa Międzyszkolna Przychodnia Specjalistyczna.
 • Ukończono budowę „punktowców” w płd.-zach. części os. Kolorowego, wg proj. W. Głowackiego.
 • Odsłonięto Pomnik Polaków zamordowanych w Grębałowie, proj. M. Grodzicki, J. Trzebiatowski, J. Horodyski.
 • Otwarto nową przychodnię lekarską dla mieszkańców osiedli Wzgórza Krzesławickie i Na Stoku.
 • Z Teatru Ludowego odeszli Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski, nowym dyrektorem został Józef Szajna.

 

1964 rok:

 • W Nowej Hucie i HiL przebywali uczestnicy „pociągu przyjaźni” z ZSRR.
 • W kombinacie przebywała delegacja Jugosławii z prezydentem Josifem Broz Tito.
 • Powstał Społeczny Dzielnicowy Komitet Kultury Fizycznej.
 • W pawilonie na os. Kolorowym został otwarty bar samoobsługowy „Marten”.
 • W dzielnicy rozpoczęły się uroczystości IX Dni Młodości.
 • W klubie na os. Uroczym wystąpił po raz pierwszy zespół Błękitni.
 • Hutnicy przekazali na odbudowę Rynku krakowskiego kwotę 100 tys. zł.
 • Reaktywowano linię tramwajową nr 4 na trasie Bronowice – CA HiL o długości 15 km (najdłuższa trasa w Krakowie).
 • W HiL obradowała Komisja Żelaza RWPG.
 • Wprowadzono 4-brygadowy system pracy na Wydziale Wielkich Pieców.
 • Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych otrzymał sztandar za zdobycie I miejsca w kraju.

 

1965 rok:

 • Przekazano do użytku 70-tysięczną izbę mieszkalną na os. Wzgórza Krzesławickie.
 • Piłkarze KS „Hutnik” uzyskali awans do II ligi.
 • Powołano Komitet Budowy Parku Kultury i Wypoczynku w Czyżynach.
 • W ZDK HiL rozpoczęto cykl wystaw z cyklu „Plastycy Nowej Huty”. Pokazano prace Mariana Kruczka.
 • W Teatrze Ludowym odbyła się premiera sztuki J. Broszkiewicza „Wesele na osiedlu” o tematyce nowohuckiej.
 • W HiL rozpoczęto betonowanie fundamentu i montaż Wielkiego Pieca nr 5.
 • Rozpoczęto budowę nowego obiektu – Walcowni Slabing.
 • W hucie rozpoczęto rozruch Odlewni Wlewnic.
 • W HiL powołano Katedrę Medycyny Pracy.
 • W kombinacie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona roli socjologii w przemyśle.
 • Załoga HiL zameldowała o przedterminowym wykonaniu kolejnego Planu 6-letniego.
 • Proboszczem nowohuckiej parafii został ks. Józef Gorzelany; uzyskał on przy wsparciu ks. abp. Karola Wojtyły pozwolenie od władz na „rozbudowę kaplicy w Nowej Hucie”.
 • Podczas wizyty w Watykanie, papież Paweł VI podarował kamień węgielny z grobu św. Piotra na budowę świątyni w Nowej Hucie.

 

1966 rok:

 • W HiL rozpoczęto rozruch Wydziału Wlewnic.
 • KE Rady Ministrów zatwierdził dalszą rozbudowę kombinatu do zdolności produkcyjnej 5,5 mln ton stali rocznie.
 • Przekazano do eksploatacji pierwszą w Polsce Stalownię Konwerterowo-Tlenową.
 • W HiL uruchomiono czwartą taśmę w Aglomerowni nr 2.
 • Przeprowadzono pierwszy, próbny spust surówki z Wielkiego Pieca nr 5.
 • Powołano Komitet Organizacyjny budowy „Domu Młodości”, os. Na Skarpie.
 • Ukazał się 500 numer „Głosu Nowej Huty”.
 • Na osiedlu Górali został otwarty Klub Przyjaciół Starszego Człowieka.
 • W Radzie Zakładowej HiL przekazano książeczki mieszkaniowe PKO sierotom, dzieciom pracowników.
 • W Salonie TPSP w alei Róż otwarto wystawę szopek krakowskich.
 • Na osiedlu Sportowym otwarto świetlice młodzieżową.
 • Otwarto Park Kultury i Wypoczynku pomiędzy Krakowem a Nową Hutą (zrekultywowano teren po dawnym austriackim forcie Pszorna).
 • Po odejściu z Teatru Ludowego Józefa Szajny nowym dyrektorem została Irena Babel.
 • Przeprowadzono konkurs Stowarzyszenia Architektów polskich na projekt zagospodarowania przestrzennego placu Ratuszowego. II nagrodę otrzymał zespół W. Cęckiewicza.

 

1967 rok:

 • KS „Hutnik” zdobył mistrzostwo Polski w boksie.
 • Wybudowano 100-tysięczną izbę mieszkalną w Nowej Hucie.
 • Otwarto Dom Dziecka im. M. Konopnickiej.
 • Uruchomiono nowa linię autobusową nr 132 na trasie Kleparz-Nowa Huta.
 • W Krzesławicach odsłonięto Pomnik Polaków zamordowanych w l. 1939-1941, autorzy: A. Reynoch, F. Toth.
 • Nową Hutę i HiL zwiedzał prezydent Francji gen. Charles de Gaulle.
 • W os. Bieńczyce oddano do użytku przychodnię rejonową.
 • W Hali Garaży odbyło się spotkanie budowniczych Nowej Huty.
 • W USC, po raz pierwszy w Krakowie, odbyła się uroczystość nadania imion nowonarodzonym dzieciom.
 • Powstał społeczny Komitet Budowy Domu Wędkarza.
 • PP Budowy HiL otrzymało złotą odznakę: „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”.
 • KE Rady Ministrów podjął uchwałę dot. realizacji I etapu budowy Walcowni Slabing.
 • Stalownia Konwertorowo-Tlenowa HiL wyprodukowała milionową tonę stali.
 • Odbyła się uroczystość zakończenia drugiego etapu budowy HiL, kombinat osiągnął zdolność produkcyjną 3,7 mln ton stali.
 • Władze wydały ostateczną zgodę na budowę kościoła.
 • Ks. kard. Karol Wojtyła pobłogosławił plac budowy i osobiście wykopał pierwsze grudy pod fundamenty nowego kościoła w Bieńczycach (14 października).

 

1968 rok:

 • Hufcowi ZHP w Nowej Hucie przekazano sztandar ufundowany przez Radę Dzielnicową Przyjaciół Harcerstwa. Hufcowi nadano imię Związek Młodzieży Polskiej.
 • Patronem Technikum Budowlanego został gen. Karol Świerczewski, przed budynkiem szkoły odsłonięto jego pomnik.
 • Oddano do użytku nową linię tramwajową nr 5 i 5 „bis” na trasie Wzgórza Krzesławickie-CA HiL.
 • W ZDK HiL odbył się koncert charytatywny zespołu „Skaldowie. Zebrane pieniądze przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka.
 • W HiL i Klubie ZBoWiD gościł gen. Z. Berling, spotkał się z hutnikami i kombatantami z I Dywizji Piechoty.
 • Z pieca martenowskiego nr 6 popłynęła 25-milionowa tona stali.
 • W HiL odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji Walcowni Slabing.
 • Załoga stalowni Konwertorowo-Tlenowej wyprodukowała 2-milionową tonę stali.
 • Pobito rekord produkcyjny na Wydziale Walcowni Wstępnej w wykonaniu kęsisk.
 • Rozpoczęto budowę Elektrociepłowni Łęg.
 • Powstała Spółdzielnia Budowy Domków Jednorodzinnych Domhut.
 • Zmarł o. Augustyn Ciesielski (ur. 1909), zakonnik, od 1953 r. opat Cystersów w Mogile.
 • Aktyw pracowniczy i partyjny z HiL i innych zakładów pracy „zabezpieczał kablami” Rynek krakowski przed demonstrującymi studentami (marzec).

 

1969 rok:

 • Komendantem nowohuckiego Hufca ZHP został wybrany harcmistrz Juliusz Langner.
 • Ogłoszono wyniki konkursu na piosenkę o Nowej Hucie, wyróżnienie otrzymała kompozycja F. Nowaka „Wspólne urodziny” z tekstem J. Urbanowicz.
 • Pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na plakat 20-lecia Nowej Huty zdobył A. Starczewski z Katowic.
 • Uruchomiono nową linię tramwajową nr 22 na trasie Wzgórza Krzesławickie-Dajwór.
 • W Nowej Hucie i HiL gościła pierwsza kosmonautka Walentyna Tiereszkowa.
 • Przed Muzeum ZBoWiD ustawiono czołg radz. JS-2 z okresu II wojny światowej.
 • Na Suchych Stawach przekazano do użytku sztuczne lodowisko.
 • Zmarł L. Legut, red. naczelny pisma „Budujemy Socjalizm”.
 • Zmarł Jan Kurczab, literat, założyciel Teatru „Nurt”.
 • Przewodniczącym DRN został wybrany Tadeusz Górski.
 • W HiL przewalcowano 30-milionową tonę stali.
 • Ks. kardynał Karol Wojtyła uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszego w Nowej Hucie kościoła na osiedlu Bieńczyce (18 maja).
 
 
AA
 
 
Kontakt