wstęp
więcej

Kalendarium l. 50. XX w.

 
Najważniejsze fakty lat 50. XX w. w Nowej Hucie.

1948 rok:

 • Przy biurze Projektowania Urządzeń Przemysłu Hutniczego został utworzony Dział Projektowania Nowej Huty, którego dyrektorem został inż. Jan Anioła.
 • Podpisana została umowa państwowa polsko-radziecka, przewidująca min.: dostarczanie przez ZSRR kompletnego projektu kombinatu, urządzeń i maszyn hutniczych, udział specjalistów radzieckich w budowie i rozruchu huty, szkolenie kadry polskich hutników w zakładach radzieckich.
 • Głównym Projektantem Nowej Huty został Państwowy Instytut Projektowania Zakładów Metalurgicznych GIPROMEZ a głównym inżynierem projektu został Ch. D. Zybin.
 • Kongres Zjednoczeniowy Partii (PPS i PPR) uchwalił Plan 6-letni.

 

1949 rok:

 • Inż. Ch. D. Zybin wręczył Działowi Projektowania Nowej Huty tekst zawierający „Orzeczenie Brygady Specjalistów Generalnego Dostawcy w sprawie budowy Nowej Huty w Rzeczypospolitej Polskiej”. Orzeczenie zawierało materiały uzasadniające wybór terenu Mogiła i Pleszów pod budowę kombinatu metalurgicznego. Lokalizacja ta została zatwierdzony przez ministra Hilarego Minca jako miejsce budowy Nowej Huty.
 • Przystąpiono do prac pomiarowych terenu przeznaczonego pod budowę huty i dzielnicy mieszkaniowej.
 • Rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej łączącej tereny budowy z krakowskim węzłem kolejowym.
 • Rząd utworzył Komitetu Budowy Nowej Huty.
 • Generalnym Projektantem miasta Nowa Huta został inż. Tadeusz Ptaszycki.
 • Przystąpiono do budowy pierwszych domów na osiedlach A-1 Południe, A-1 Północ (Wandy i Willowe).
 • Na plac budowy przyjechała 60 Brygada Służba Polsce (800 junaków)
 • Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 3 przystąpiło do budowy jazu, śluzy i kanału łączącego Wisłę z Nową Hutą.
 • W dniu 18 grudnia oddano do użytku pierwszy blok mieszkalny na osiedlu A-Południe (os. Wandy, ul. Mierzwy)
 • Przekazano stronie polskiej wstępny projekt budowy kombinatu metalurgicznego opracowany przez GIPROMEZ
 • Powstała sekcja sportowa „Budowlani” BKS WANDA

 

1950 rok:

 • Rozpoczęto budowę cegielni w Zesławicach oraz Zakładów Prefabrykacji w Łęgu.
 • Powstało przyzakładowe Koło Sportowe „Stal” późniejszy KS HUTNIK
 • Przystąpiono do pierwszych prac przy budowie kombinatu metalurgicznego (26 kwiecień).
 •  Utworzono Dyrekcję Budowy Miasta Nowa Huta z dyrektorem inż. Stanisławem Zrałkiem.
 • Na teren budowy przybyło 10 tysięcy junaków SP zorganizowanych w 12 Brygad.
 • Odbyły się pierwsze obchody „Dnia Hutnika”
 • ZMP-owska Brygada Piotra Ożańskiego pobiła młodzieżowy rekord murarski należący do brygady z Muranowa ( ułożyła w ciągu 8 godzin ponad 34 tys. cegieł).
 • Oddano do użytku szosę łączącą Kraków z Nową Hutą.
 • Ukazał się pierwszy numer tygodnika „Budujemy Socjalizm” będącego tubą propagandową budowy Nowej Huty 
 • Archeolodzy  przystąpili do prac wykopaliskowych na terenie objętym budową
 • Otwarta została szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące (dla pracujących) w Mogile.
 • Rozpoczęto budowę kolejnych osiedli mieszkaniowych m.in.: C-2 Północ, C-2 Południe i C-1 (Krakowiaków, Górali i Teatralne)
 • Powstało Koło Łowieckie „Hutnik”
 • Ukazała się pierwsza książka o Nowej Hucie „Przy budowie” Tadeusza Konwickiego

 

1951 rok:

 • Otwarto pierwsze kino „Stal” na osiedlu A-1 Północ (Willowe)
 • Uchwałą Rady Ministrów ustanowiona została Dzielnicowa Rada Narodowa w mieście Krakowie dla spraw Nowej Huty, odbyła się pierwsza sesja DRN.
 • Na teren budowy kombinatu wjechał pierwszy pociąg z dostawami maszyn i urządzeń z ZSRR.
 • Rozpoczął działalność amatorski teatr „Nurt” pod kierunkiem Jana Kurczaba.
 • Przekazano do użytku pierwszy gotowy obiekt hutniczy: halę ściągania wlewnic i Warsztat Konstrukcji Stalowych.
 • Rozpoczęto budowę kolejnych osiedli mieszkaniowych A-Zachód i B-2 (Ogrodowe i Szkolne)
 • Otwarto budynek pierwszej poczty na osiedlu A-1 Północ (os. Willowe)
 • Otwarto Dom Młodego Robotnika, hotel robotniczy na osiedlu A-11 (os. Stalowe)
 • Uruchomiono pierwszą księgarnię-kiosk „Domu Książki”
 •  Powstał Międzyzwiązkowy Klub Nowej Huty na osiedlu A-1 Północ (Willowe)
 • Otwarta została pierwsza biblioteka na os. A-Zachód (os. Młodości)

 

1952 rok:

 • Rozpoczęto budowę pierwszych pawilonów szpitala na osiedlu A-0, A-Południe (Na Skarpie).
 • Produkcję podjęły kolejne zakłady kombinatu: Wydział Mechaniczny i Kuźnia.
 • Teren budowy kombinatu i dzielnicy mieszkaniowej odwiedził prezydent Bolesław Bierut.
 • Uruchomiona została pierwsza linia tramwajowa nr 5 łącząca Nową Hutę z Krakowem.
 • Rozpoczęto prace przy budowie Wielkiego pieca Nr 1.
 • Przekazano do eksploatacji pierwszy piec elektryczny w odlewni staliwa.
 • Otwarto restaurację oraz dom towarowy „Gigant” na os. A-1 Północ (os. Willowe)
 • Powstało Koło PZW „Nowa Huta”
 • Powstał Dom Młodego Hutnika, hotel robotniczy na osiedli C-2 (os. Górali)
 • Zatwierdzono do realizacji plany budowy śródmieścia Nowej Huty (realizacja do 1956 roku).
 • Rozpoczęto prace przy budowie Centrum Administracyjnego kombinatu.
 • Rozpoczęło się szkolenia kadr dla potrzeb kombinatu w hutach śląskich i radzieckich.
 • Oddano do użytku warsztaty mechaniczne Koksowni i Wielkich Pieców, Warsztaty Elektryczne, Parowozownię (dla 40 parowozów), Mechaniczną Stolarnię oraz budynki administracyjne, socjalne i magazynowe: Siłowni, Wytwórni Materiałów Ogniotrwałych a także Centralnego Laboratorium.
 • Rozpoczęła  działalność zakładowa orkiestra dęta

 

1953 rok:

 • W katastrofie samochodowej zginął radziecki ekspert inż. Michaił Demakow.
 • Otwarto kino „Świt” na os. C-1 (os. Teatralne).
 • Uruchomiono Odlewnię Żeliwa.
 • Rozpoczęto prace wstępne przy budowie Walcowni Zgniatacz.
 • Rozpoczęto budowę Walcowni Gorącej Blach.
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji hali pieców Stalowni Martenowskiej.
 • Otwarto pierwsze liceum ogólnokształcące (dzisiaj  LO nr XI im. Marii Dąbrowskiej) na os. C-1 (os. Teatralne)
 • Dzielnicowa Rada Narodowa zatwierdziła nazwy głównych ulic Nowej Huty m.in.: Aleja Lenina, Aleja Planu 6-letniego, Aleja Rewolucji Październikowej

 

1954 rok:

 • Rada Państwa i Rada Ministrów PRL podjęła decyzję o nadaniu hucie w 30 rocznicę śmierci nazwy „Huta imienia Lenina”
 •  Inż. Antoni Czechowicz zastąpił na stanowisku dyrektora HiL, inż. Jana Aniołę .
 •  Otwarto Klub międzynarodowej Książki i Prasy na osiedlu C-1 (Teatralne).
 • Uruchomiono linę tramwajową nr 15
 • Do HiL przyjechał pierwszy transport rudy z Krzywego Rogu.
 •  Otwarto Szpitala im. Stefana Żeromskiego
 • Na bazie ogniska Tow. Muzycznego w Krakowie powstała Państwowa Szkoła Muzyczna na os. B-31 (Centrum B)
 • Zadmuchano i oddano do użytku pierwszy Wielki Piec Nr 1.
 • Uruchomiono pierwszą taśmę Aglomerowni i zakończono wszystkie prace budowlane i montażowe w hali budynku głównego Stalowni.
 • Ukończono budowę portu Kujawy na Wiśle
 • Rozpoczął działalność Zakładowy Ośrodek Sportów Wodnych ZPBP HiL

 

1955 rok:

 • Pierwszy próbny spust stali z pieca martenowskiego nr 1.
 • Rozpoczęto produkcję w Walcowni Zgniatacz.
 • Rozpoczął oficjalna działalność Zakładowy Dom Kultury HiL (właściwie od grudnia 1950 r.)
 • Rozpoczęto prace przy budowie stadionu sportowego.
 • Przyznano architektowi Tadeuszowi Ptaszyckiemu pierwszą nagrodę za projekt i realizację urbanistyczną  Nowej Huty
 • HiL zwiedziła delegacja radziecka z I sekretarzem KPZR N. Chruszczowem na czele.
 • Oddano do użytku wielki Piec Nr 2.
 • Odbyło się uroczyste otwarcie Teatru Ludowego spektaklem „Krakowiacy i Górale” W. Bogusławskiego.
 • Przekazano do rozruchu Walcownię Gorącą Blach.
 • Opublikowano w „Nowej Kulturze” nr 34, wiersz Adama Ważyka: Poemat dla dorosłych
 • Rozpoczął działalność Oddz. Polskiego Towarzystwa Fotograficznego
 • Otwarto przy Alei Róż dwupoziomową restaurację „Arkadia”
 • Powstała przystań wodna w Mogile

 

1956 rok:

 • Z HiL wyjechał pierwszy transport blachy
 • Odbyły się I Dni Młodości.
 • Oddano do eksploatacji ostatnią taśmę spiekalniczą Aglomerowni.
 • Otwarto kawiarnię „Stylowa” na osiedlu D-31 (Centrum D)
 • Powstała Grupa Nowohucka, nieformalna grupa malarzy zwana też Grupą Pięciu: Julian Jończyk, Barbara Kwaśniewska, Janusz Tarabuła, Witold Urbanowicz i Jerzy Wroński
 • Otwarto księgarnię „Domu Książki” przy Placu Centralnym
 • Prezydium Rządu podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki „Budowniczy Nowej Huty”.
 • „Polski Październik”- wybrano tymczasową Radę Delegatów
 • Zakład Koksochemiczny wyprodukował dwumilionową tonę koksu.
 • Przekazano do eksploatacji pieca martenowskiego nr 5 i 6
 • BIPROSTAL opracował projekt rozbudowy zdolności produkcyjnej huty do 3,3 – 3,5 mln ton stali
 • Prezydium Rządu ustanowiło odznakę  „Budowniczy Huty im. Lenina”

 

1957 rok:

 • Oddano do użytku kino „Światowid” na osiedlu A-0 A-Południe (Na Skarpie).
 • Wybrano 100 osobową, pierwszą Radę Robotniczą
 • Ukazał się pierwszy numer tygodnika „Głos Nowej Huty” za tygodnik „Budujemy Socjalizm”
 • Kontynuowano prace przy budowie Wielkiego Pieca Nr 3 i walcowni Blach na Zimno.
 • Otwarto stadion Klubu Sportowego „Hutnik” na Suchych Stawach
 • Rozstrzygnięto konkurs SARP na budowę kościoła w Nowej Hucie (zwyciężył arch. Zbigniew Solawa).
 • Uroczysta procesja i wkopanie krzyża w miejscu budowy pierwszego kościoła w Nowej Hucie na osiedlu C-1 (Teatralne).
 • Oddano do użytku baterie koksowniczą nr 5.
 • Rozpoczęto budowę modernistycznego „bloku szwedzkiego”  na osiedlu B-32 (os. Szklane Domy) wg proj. Janusza Ingardena
 • Wybudowano miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Nowej Huty – Zalew (proj. A. Ścigalski)
 • Otwarto przy Alei Róż kino „Aktualności”
 • Powstała Spółdzielnia Pracy Fryzjerów „Uroda”

 

1958 rok:

 • Przystąpiono do budowy Walcowni Rur Zgrzewanych.
 • W HiL powstała Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”.
 • DRN zatwierdziła projekt nazw ulic i osiedli Nowej Huty.
 • Dyrektorem HiL zostaje mianowany inż. Bohdan Kołomyjski.
 • Przekazano do eksploatacji Wielki Piec Nr 3.
 • Uruchomiono uroczyście z udziałem I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki Walcownię Blach na Zimno.
 • DRN NH zatwierdziła projekt nowych nazw osiedli oraz ulic
 • Zakończono prace nad planem ogólnym Nowej Huty, wybudowano 14 osiedli mieszkaniowych
 •  W Nowej Hucie zamieszkało 100 tys. osób

 

1959 rok:

 • Władze wycofały zgodę na budowę kościoła, na os. Teatralnym
 • Oddano do użytku Cementownię Nowa Huta
 • Otwarto filie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przy Alei Róż
 • TPSP przejęło od Marii Burzyńskiej Dworek Jana Matejki w Krzesławicach
 • Ogłoszono konkurs na rozbudowę ”…..zespołu osiedli mieszkaniowych pod nazwą Kraków-Bieńczyce”. Zwyciężyła arch. Jadwiga Guzicka
 • Ukończono projekt szkoły muzycznej na osiedlu Na Skarpie wg proj. J. i M. Ingardenów
 • Rada Ministrów podjęła uchwałę o ustanowieniu odznaki „Budowniczy Nowej Huty”
 • W Moskwie podjęto decyzje o udzieleniu pomocy technicznej w rozbudowie HiL
 • Rozpoczęcie w HiL współzawodnictwa o tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej

 

 

 

 

 


 •  
 
 
AA
 
 
Kontakt