wstęp
więcej

Kalendarium kombinatu l. 90. XX w.

 
Najważniejsze fakty kombinatu z lat 90. XX w.
 • 16.04.1991 – początek przekształceń prywatyzacyjnych w hucie – Zakład Projektowo-Konstrukcyjny przekształcony w spółkę
 • 30.06.1991 – decyzja o zamknięciu stalowni martenowskiej. Całość produkcji stali od l lipca będzie pochodziła ze stalowni konwertorowej
 • 03.09.1993 – uruchomienie w walcowni zimnej blach linii elektrolitycznego cynkowania (LEC)
 • 30.09.1993 – podpisanie kontraktu na budowę linii ciągłego odlewania stali (c.o.s.)
 • 04.09.1994 – huta podpisuje porozumienie układowe ze swoimi wierzycielami
 • 14.06.1996 – oddanie do eksploatacji instalacji ciągłego odlewania stali, przyznanie hucie certyfikatu ISO 9002
 • 01.05.1997 – przekształcenie Huty im. T. Sendzimira z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa
 • 11.02.1998 – ogłoszenie konkursu ofert na inwestora strategicznego
 • 27.10.1998 – podpisanie porozumienia z konsorcjum Voest Alpine Stahl i Koninklijke Hoogovens NV na wyłączne prowadzenie negocjacji w sprawie prywatyzacji Huty Stali
 • 16.01.1999 – wycofanie się z negocjacji prywatyzacyjnych przedstawicieli konsorcjum Voest Alpine Stahl AG i Koninklijke Hoogovens NV
 • 05.05.1999 – oddanie do eksploatacji baterii wielkokomorowej WK-1. Uroczystość była jednym z punktów obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia huty. Inwestycja była prowadzona, w różnym tempie, przez 12 lat.
 • 29.05.1999 – powołanie przez Radę Nadzorczą HTS S.A. nowego prezesa zarządu huty. Został nim Piotr Janeczek. Zarząd II kadencji rozpoczął urzędowanie 29 czerwca.
 • 05.08.1999 – Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało doradcę prywatyzacyjnego dla HTS S.A. Zostało nim konsorcjum trzech firm: Business Management&Finance, Robert Fleming&Co.Ltd oraz Evip International sp. z o.o. Konsorcjum otrzymało zadanie opracowania strategii prywatyzacji lub formy innych przekształceń własnościowych.
 • 30.09.1999 – wyłączenie z eksploatacji w Zakładzie Koksochemicznym baterii koksowniczej nr 6. Ograniczenie liczby pracujących baterii związane jest ze stopniowym dochodzeniem do pełnej mocy produkcyjnej baterii wielkokomorowej z suchym gaszeniem koksu.
 • 29.10.1999 – podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem HTS S.A. a przedstawicielami związków zawodowych o zasadach postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach restrukturyzacji zatrudnienia w HTS S.A.

Violetta Kałużny
Krystyna Lenczowska

Czytaj także: * HISTORIA KRAKOWSKIEJ HUTY

 


 

 
 
AA
 
 
Kontakt