wstęp
więcej

Kalendarium kombinatu l. 70. XX w.

 
Najważniejsze fakty kombinatu z lat 70. XX w.
  • 06.03.1970 – przekazanie do eksploatacji walcowni taśm
  • 23.07.1970 – oddanie do eksploatacji w walcowni zimnej blach nowoczesnej walcarki 20-walcowanej „Sendzimir”
  • 30.03.1971 – oddanie do eksploatacji zakładu profili giętych w Bochni
  • 1972 – huta osiągnęła produkcję 5,5 min ton stali rocznie
  • 0l.04.1975 – uruchomienie walcowni blach karoseryjnych
  • 30.06.1976 – przekazanie do eksploatacji wydziału blach transformatorowych w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni

 

Violetta Kałużny
Krystyna Lenczowska

Czytaj także:

 

 

 
 
AA
 
 
Kontakt