wstęp
więcej

Kalendarium kombinatu l. 60. XX w.

 
Najważniejsze fakty kombinatu z lat 60. XX w.
 • 1959-1960 – huta osiągnęła projektowaną zdolność produkcyjną 1,5 min ton stali
 • 25.05.1960 – rozpoczęła produkcję walcownia kęsów
 • 25.06.1960 – oddanie do użytku wydziału rur zgrzewanych
 • 30.05.1961 – uruchomienie walcowni profili drobnych
 • 12.07.1961 – przekazanie do eksploatacji ocynkowni blach
 • 20.06.1963 – przekazanie do eksploatacji ocynowni elektrolitycznej blach
 • 26.10.1963 – przekazanie do eksploatacji walcowni drutu
 • 06.01.1966 – wyprodukowanie pierwszych wlewnic w wydziale wlewnic HiL
 • 19.02.1966 – pierwsza stal ze stalowni konwertorowej
 • 15.12.1966 – oddanie do eksploatacji nowego kompleksu spiekalni rud (aglomerownia nr 2)
 • 20.12.1966 – zadmuchanie wielkiego pieca nr 5 o pojemności 2000 m3, zakończenie II etapu budowy HiL
 • 15.07.1968 – przekazanie do eksploatacji walcowni slabing

Violetta Kałużny
Krystyna Lenczowska

Czytaj także:

 

 

 
 
AA
 
 
Kontakt