wstęp
więcej

Kalendarium kombinatu l. 2000- 2009

 
Najważniejsze fakty kombinatu z lat 2000- 2009.
  • 23.05.2001 – przyznanie przez Radę Ministrów gwarancji rządowych na kredyt związany z planowaną modernizacją walcowni gorącej blach w HTS.
  • 01.12.2001 – decyzja ministra gospodarki Jacka Piechoty o unii personalnej w polskim hutnictwie i powołaniu Jerzego Podsiadły na prezesa dwu oddzielnych zarządów: Huty im. T. Sendzimira i Huty Katowice.
  • 06.05.2002 – powołano holding Polskie Huty Stali. W jego skład weszły: Huta Katowice, Huta Florian, Huta Cedler i Huta im. T. Sendzimira.
  • 5 marca 2004 – Skarb Państwa dokonał sprzedaży 60 proc. akcji holdingu międzynarodowemu koncernowi LNM. Nowy koncern przyjął nazwę Ispat Polska Stal S.A., a następnie Mittal Steel Poland S.A.
  • 2007 – po połączeniu z europejskim Arcelorem firma zmieniła nazwę na ArcelorMittal Poland S.A.
  • 27 lipca 2007 – uruchomiono w Krakowie wybudowaną kosztem 381 mln dolarów walcownię gorącą o wydajności 2,4 mln ton blach rocznie.
  • 30 listopada 2009 – oddano do użytku zmodernizowaną walcownię zimną: nakłady na tę inwestycję wyniosły 100 mln zl.

     

Violetta Kałużny
Krystyna Lenczowska

 

Czytaj także:

 
 
AA
 
 
Kontakt