wstęp
więcej

Juchnowicz Stanisław

 
Inżynier, architekt-urbanista. Ur. 1923.

Z dniem 1 czerwca 1950 r. został przeniesiony do Centralnego Biura Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego „ZOR” dla Miasta Nowa Huta, gdzie zajął się tworzeniem zespołu urbanistycznego. Był członkiem zespołu generalnego projektanta Tadeusza Ptaszyckiego w zakresie urbanistyki.

Na terenie Nowej Huty był autorem, głównym projektantem osiedli i prowadził nadzór architektoniczno-urbanistyczny nad zespołami projektowymi przy następujących inwestycjach: Osiedle B-2, Osiedle B-1 Osiedle A-11, Osiedle B-3 – nadzór budowlany i kierownictwo Zespołu w wykańczaniu Osiedla. W 1955 r. otrzymał zespołową Nagrodę Państwową II stopnia w dziedzinie sztuki za wkład w rozwiązania projektowe i ich realizację przy budowie miasta Nowa Huta.

Projekty niezrealizowane na terenie Nowej Huty: Głównego Stadionu Sportowego w sąsiedztwie Parku Południowego, 1953 r.; Zespołu Domu Kultury i obiektów sportowych (wspólnie z Januszem Ingardenem), 1957 r., pawilonu sportowego nad Zalewem, 1955 r., projekt konkursowy SARP na rozbudowę miasta – Osiedle Bieńczyce (wspólnie z Andrzejem Basistą), 1959 r. w którym otrzymał III Nagrodę.

W roku 1954 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie był m.in.: kierownikiem Zakładu Projektowania Miast i Osiedli (1970-1973); w 1974 r. został mianowany profesorem, był wicedyrektorem Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (1979-1991) oraz dziekanem Wydziału Architektury (1984-1987). Autor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych, m.in.: gmachu frontowego KUL w Lublinie, centrum Łodzi, wykonał wraz z Zespołem studium zagospodarowania przestrzennego obszaru Kraków-Wschód czyli Nowa Huta wraz z kombinatem HTS (1996-1998) oraz wykonał projekt koncepcyjny Abui (Nigeria). Był współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego a obecnie jest jego Honorowym Prezesem. Wieloletni Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Kształcenia i Studiów Urbanistycznych Politechniki Krakowskiej. Wyróżniony został wieloma nagrodami m.in.: Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (1999) oraz odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

 
 
AA
 
 
Kontakt