wstęp
więcej

Jan Chrzciciel Schindler

 
Następcą opata Onufrego Bystrzonowskiego w Mogile został Jan Chrzciciel Schindler (1802-1890).

Wybitny uczony, orientalista, przetłumaczył m.in. gramatykę tatarską z rosyjskiego na łacinę oraz „Koran”, za co car obdarował go pierścieniem z brylantem. Dbał też o rozwój szkolnictwa wiejskiego – chciał, by było ono powszechne i obowiązkowe. Niechętnie odnosił się do Uniwersytetu Jagiellońskiego, choć proponowano mu funkcję rektora.

Był także działaczem politycznym. Od 1839 do 1846 r. piastował funkcję prezesa rządu Rzeczpospolitej Krakowskiej. Kres jego karierze położyła rewolucja krakowska w 1846 r. Schindler nie odegrał w niej większej roli, a jego ucieczka z miasta wywołała złośliwe komentarze. Wraz z jego śmiercią klasztor mogilski utracił bezpowrotnie dobra w zaborze rosyjskim, które zostawiono Schindlerowi ze względu na jego zasługi dla zaborców.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt