wstęp
więcej

Jan Anioła

 
Dyrektor PPW NH, HiL (23.05.1949-28.02.1954). Urodził się 14 kwietnia 1908 r. w miejscowości Lasek k/Poznania. Zmarł w 1997 r.

Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w 1935 r. Do 1938 r. pracował jako inżynier mechanik w przemyśle maszynowym m.in. przy pracach konstrukcyjnych pierwszej polskiej tankietki w Fabryce Lillpopa. Od 1938 r. był rządowym inspektorem hut w Trzyńcu. Uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r. – por. 5 dak w Kaletach. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych we Francji (por. 2 Dywizji Strzelców Pieszych), kawaler Krzyża Walecznych; internowany w Szwajcarii do 1942 r., następnie w Wielkiej Brytanii (por. 4 DP PSZ) w l. 1942-1945.

W 1946 r. powrócił do Polski i podjął pracę w Biurze Projektowania Urządzeń Przemysłu Hutniczego „Biprohut”. Na początku 1948 r. został w nim dyrektorem Działu Projektowania Nowej Huty. W roku następnym został powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wyodrębnionego Nowa Huta (od stycznia 1954 Huty im. Lenina), pełnił tę funkcję do 28 lutego 1954 r. W l. 1954-1955 był dyrektorem Departamentu Budowy Nowych Hut w Ministerstwie Hutnictwa. Od 1955 r. był dyrektorem w krakowskim BIPROSTALU. W 1952 r. rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Akademii Górniczo-Hutniczej, początkowo na Wydziale Metalurgicznym, a od 1957 r. na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, gdzie pracował jako kierownik Katedry Maszyn Hutniczych. W l. 1960-1962 pełnił funkcję Dziekana na tym Wydziale, w l. 1963-1969 był Prorektorem ds. nauczania, a w l. 1969-972 Rektorem AGH. W uznaniu swoich zasług w 1979 r. uchwałą Senatu otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH. Odznaczony wieloma odznakami i odznaczeniami państwowymi i branżowymi. Zmarł 5 października 1997 r. w Krakowie.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt