wstęp
więcej

Ingarden Janusz – inżynier architekt (1923 – 2005)

 
Na terenie Nowej Huty był głównym projektantem i prowadził nadzór architektoniczno-budowlany m.in. przy Centrum Administracyjne HiL, budynki Z i S, Teatrze Ludowym, "bloku szwedzkim" i wielu innych budynkach na nowohuckich osiedlach.

W czerwcu 1949 r. przeniósł się do Dyrekcji krakowskiego Zakładu Osiedli Robotniczych, gdzie objął funkcję zastępcy Delegata Zarządu Głównego ZOR dla spraw Projektu Miasta Nowa Huta. Z dniem 1 stycznia 1950 r. został przeniesiony do utworzonego w Krakowie Oddziału Centralnego Biura Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego dla Miasta Nowa Huta na stanowisko projektanta w pracowni Architektonicznej. Na terenie Nowej Huty był głównym projektantem i prowadził nadzór architektoniczno-budowlany m.in. przy następujących inwestycjach: Osiedla A-0, A-1, A-2, żłobki, Osiedle C-1, budynki mieszkalne; Osiedle C-2 budynki mieszkalne; Osiedle A-31 budynek mieszkalny nr 1; Osiedle B-31 budynek mieszkalny nr 1; Osiedle C-31 budynek mieszkalny nr 1, Osiedle D-31 Osiedle C-1, Teatr Kameralny (obecnie „Teatr Ludowy”- wspólnie z żoną M. Ingarden); Osiedle B-32 budynki mieszkalne nr 19a (zwany „gmachem eksperymentalnym” albo „blokiem szwedzkim”) oraz 19b, 19c; Osiedle D-31 budynki mieszkalne; Centrum Administracyjne HiL, budynki Z i S (realizacja w l. 1952-55 wspólnie z Martą Ingarden i Januszem Ballenstedtem); Portiernia Główna Kombinatu HiL (realizacja w 1954 r. wspólnie z M. Ingarden). Prowadził pracę dydaktyczno-naukową w Katedrze Geometrii Wykreślnej Politechniki Krakowskiej. Pod koniec lat 50. rozpoczął pracę w biurze Głównego Architekta Miasta Krakowa, w l. 1966-1972 pełnił obowiązki zastępcy Głównego Architekta Miasta Krakowa, następnie pracował w Miejskim Biurze Projektów oraz Biurze Planowania Przestrzennego. Autor wielu projektów architektonicznych w Krakowie, m. in. Konsulatu USA, Konsulatu Generalnego ZSRR, Hotelu Forum oraz Ibis, kombinatu Wydawniczo-Poligraficznego RSW Prasa (wspólnie z arch. Z. Olszakowskim), bloków mieszkalnych na Wzgórzach Krzesławickich. Zmarł w Krakowie w 2005 r.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt