wstęp
więcej

Importy rzymskie

 
W pierwszych wiekach n.e. na teren Nowej Huty docierały wyroby produkowane na terenie Cesarstwa Rzymskiego.

Poza granicami imperium rzymskiego, na północ od Dunaju i na wschód od Renu, mieszkały w pierwszych wiekach n.e. ludy (głównie germańskie) określane mianem barbarzyńców. Kontakty między Cesarstwem i tzw. Barbaricum (tereny barbarzyńców) miały różnorodny charakter – głównie militarny i handlowy. W wyniku tych kontaktów na teren Nowej Huty docierały wyroby produkowane na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Możemy wśród nich wymienić charakterystyczne naczynia terra sigillata, monety (wykonane ze srebra denary), paciorki szklane oraz słabo zachowane szklane naczynia i zapinki do spinania szat.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt