wstęp
więcej

HISTORIA KRAKOWSKIEJ HUTY

 
Od budowy kombinatu, po czasy współczesne.

 

 • 25 lutego 1949 r., tereny Mogiły – Pleszowa zostały zatwierdzone przez rząd, jako miejsce budowy nowej huty.
 • Po zatwierdzeniu lokalizacji radzieckie biura projektowe, pod kierunkiem „Gipromezu”, opracowały w 1949 r. projekt wstępny huty o zdolności produkcyjnej 1,5 mln ton stali rocznie, który został przyjęty do realizacji przez władze polskie 31 stycznia 1950 r.
 • Powstanie firmy: zarządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 29 marca 1949 r., wydane w porozumieniu z ministrem skarbu i prezesem Centralnego Urzędu Planowania, o utworzeniu Przedsiębiorstwa Państwowego Wyodrębnionego pod nazwą „Nowa Huta”.
 • l kwietnia 1949 r. przystąpiono do prac pomiarowych terenu przeznaczonego pod budowę nowej huty i miasta.
 • 21 stycznia 1954 r., w 30. rocznicę śmierci W.I. Lenina, decyzją Rady Państwa i Rady Ministrów, kombinatowi metalurgicznemu nadano nazwę – Huta im. Lenina.
 • 21 lipca 1954 r., w przeddzień 10-lecia PRL, rozpoczął produkcję wielki piec nr l – datę tę przyjęto jako początek pracy kombinatu hutniczego.
 • 1978: najwyższa produkcja KM HiL – 6, 5 mln ton w ciągu roku
 • 1979: największe zatrudnienie – 38 674 pracowników
 • 31 grudnia 1980 roku wyprodukowano 100-milionową tonę stali
 • 27 października 1989 dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geodezji Urzędu Miasta Krakowa podjął decyzję, na mocy której nakazał od l stycznia 1990 r. zmniejszenie produkcji w KM HiL do 3 mln ton stali rocznie do czasu, gdy w hucie zamontowane zostaną instalacje skutecznie chroniące środowisko naturalne. Rozpoczęło to proces wyłączeń starych instalacji i ich wyburzeń.
 • Grudzień 1989 – na wniosek NSZZ „Solidarność”, Rada Pracownicza przyjęła uchwałę o odrzuceniu imienia Włodzimierza Iljicza Lenina jako patrona huty.
 • 4 maja 1990 r., w trakcie obchodów Dnia Hutnika, uroczyście nadano krakowskiej hucie imię wynalazcy z dziedziny technologii hutniczych, Tadeusza Sendzimira. Z nową nazwą konkurowały przede wszystkim dwie propozycje: Zakłady Metalurgiczne „Nowa Huta” i Huta „Kraków”.
 • Dlaczego Sendzimir? Postanowiono, że nowy patron ma odzwierciedlać polską narodowość, dumę i geniusz. Tadeusz Sendzimir był Polakiem, urodzonym i wykształconym we Lwowie. Został znanym na całym świecie wynalazcą w dziedzinie hutnictwa: ocynkownia gorąca, walcownia cynkowa i walcarka planetarna. Krakowska huta zakupiła linię cynkowania od rządu amerykańskiego już w 1956 roku. Uruchomiono ją w 1961 roku i była to pierwsza inwestycja w krakowskiej hucie na bazie zachodnich technologii. W 1970 roku zainstalowano w hucie 20-walcową walcarkę projektu Sendzimira – pierwszą w Europie Wschodniej. W maju 1973 Senat AGH przyznał Sendzimirowi doktorat honoris causa. 
 • 1 maja 1997 r. Huta im. Tadeusza Sendzimira została przekształcona w spółkę akcyjną.
 • 1 grudnia 2001 roku połączono Hutę „Katowice” i Hutę im. Sendzimira w Krakowie ustalając dla nich wspólny zarząd.
 • 6 maja 2002 roku powołano holding Polskie Huty Stali S.A. W jego skład weszły huty: Katowice, Florian, Cedler oraz Huta im. T. Sendzimira. Ich łączna produkcja to 70 proc. mocy całego polskiego hutnictwa. Krakowska huta nosiła w tym czasie nazwę PHS Oddział Huta im. T. Sendzimira
 • 5 marca 2004 roku Skarb Państwa dokonał sprzedaży 60 proc. akcji holdingu międzynarodowemu koncernowi LNM. Nowy koncern przyjął nazwę Ispat Polska Stal S.A. Wkrótce zmienił nazwę na Mittal Steel Poland S.A. W nazwie krakowskiego oddziału nie ma już imienia Sendzimira.
 • Od 2007 roku firma nosi nazwę ArcelorMittal Poland S.A.

 

Największe inwestycje ArcelorMittal Poland w Krakowie:

 • 2007 – nowa walcownia gorąca: 381 mln USD
 • 2009 – modernizacja walcowni zimnej: 100 mln zł (24 mln euro)
 
 
AA
 
 
Kontakt